Izsludināta pieteikšanās atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS 2023”

Biedrība “Latvijas Lauku forums” aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesakoties atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS 2023Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem. Pretendēt uz atpazīstamības zīmi ” VIEDAIS CIEMS 2023″ ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, aizpildot pieteikumu līdz 2023.gada 23.jūlijam šeit –  ej.uz/VC2023.

Viedo ciemu ideja un kustība Eiropā kļūst arvien populārāka. Latvijā Atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS ” piešķiršanas kampaņa tiek īstenota jau trešo gadu. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme” 2021. gadā uzsāka kampaņu, kuru īstenoja “LLF sadarbnīca”. Sekmējot projekta rezultātu ilgtspēju un attīstību, jau otro gadu kampaņas īstenošanu turpina virzīt biedrība “Latvijas Lauku forums” veidojot to plašākā – visas Latvijas mērogā. Divu gadu laikā Atpazīstamības zīme “VIEDAIS CIEMS” Latvijā piešķirta 18 kopienām, savukārt 26 kopienām piešķirta atzinība “Ceļā uz “VIEDAIS CIEMS””.

“VIEDIE CIEMI” ir kopienas lauku apvidos, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus, lai nodrošinātu ciemu dzīvotspēju. Atbildot uz aktuālajiem izaicinājumiem, ciemi balstās vietējos resursos, izmanto savas stiprās puses un iespējas. Lai uzlabotu savus ekonomiskos, sociālos un/vai vides apstākļus viedais ciems īsteno līdzdalības pieeju, ievieš tehnoloģiskas un organizatoriskas inovācijas, veido sadarbību un ir aktīvs partneris citām kopienām un pašvaldībām. “Viedo ciemu 2022” žūrija min, ka tos raksturo: “Aktīva, radoša, intelektuāli bagāta iedzīvotāju kopiena ar mūsdienīgu redzējumu par savu ciemu. Tā ir mērķtiecīga kopiena ar skaidri definētiem, kopīgi virzītiem mērķiem, augstu pašorganizēšanās spēju un inovatīvu pieeju izmantošanu.”

Pretendēt uz atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2023” ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, līdz 2023. gada 23. jūlijam (ieskaitot) aizpildot pieteikumu šajā saitē: ej.uz/VC2023

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustības, ko 2012. gadā uzsāka Lauku forums, mērķis ir izveidot spēcīgu lauku pilsoniskās sabiedrības balsi, katru otro gadu pulcējot vairākus simtus kopienu pārstāvju, reģionu attīstības profesionāļu, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvju un politikas veidotāju, kuri līdzvērtīga dialoga rezultātā nonāk pie vienošanās par svarīgākajiem nākamajos gados veicamajiem darbiem lauku kopienu stiprināšanai.

Kontaktinformācija:
Zane Seredina, Latvijas Lauku foruma
projektu koordinatore
Tālruņa numurs: +371 27884787
E-pasta adrese:

Iniciatīva Atpazīstamības zīme “VIEDAIS CIEMS 2023” tiek īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Lauku forums”.

#NVOF2023 #NVOfonds2023 #SIF_NVOFonds #Viedie ciemi #Viedieciemi2023