Izsludināta pieteikšanās 2021. gada Pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva”

Izglītības un zinātnes ministrija un EPALE Latvija Nacionālais atbalsta dienests izsludina 2021. gada pretendentu pieteikšanos Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai „Saules laiva”, kas šogad tiks pasniegta jau sesto gadu.

Balva dibināta, lai izteiktu Ministrijas atzinību pretendentiem par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros.

Pieteikties balvai ir aicinātas izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Ar Ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties Ministrijas mājaslapā, bet pieteikuma anketa   lejupielādēšanai un aizpildīšanai ir atrodama šeit.

Pieteikumā ir jānorāda:

  • pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, dibināšanas gads;
  • pretendenta vadītājs (vārds, uzvārds), kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);
  • pretendenta darbības mērķis pieaugušo neformālajā izglītībā;
  • darba pieredzes pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā apraksts;
  • pretendenta īstenotās pieaugušo neformālās izglītības programmas (nosaukums, īstenošanas laiks, dalībnieku skaits (cik uzsākuši un cik pabeiguši izglītības programmu apguvi)) pēdējo trīs gadu laikā;
  • pretendenta lielākie sasniegumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā pēdējā gada laikā;
  • pretendenta nozīmīgākie sadarbības partneri, to loma pieaugušo neformālās izglītības īstenošanā;
  • pretendenta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts;
  • pretendenta ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas stratēģija.

Aizpildītu pieteikumu iesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Pieaugušo neformālās izglītības sniedzēju pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. novembris. Ierosinājumi, kas iesniegti pēc 1. novembra, netiek izskatīti. 

Apbalvošanas ceremonija klātienē vai tiešsaistē ir plānota jau 8. decembrī.

Ar pagājušā balvas nominantiem, apbalvošanas pasākumu, intervijām ar laureātiem var iepazīties šeit.