Izsludināta LEADER projektu konkursa XIV kārta sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa XIV kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2023. gada 13. oktobra līdz 13. novembrim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2023. gada 13. oktobra līdz 13. novembrim.

Projektu konkursa XIV kārtā pieejamais finansējums 128867.97 EUR.

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 64433.99 EUR.

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 64433.98 EUR.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) – https://eps.lad.gov.lv/login

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts .