Izskanējis Universum mūzikas un mākslas vidusskolas mūzikas skolas beigšanas eksāmens – koncerts

Izskanējis Universum mūzikas un mākslas vidusskolas mūzikas skolas beigšanas eksāmens - koncerts

16.maija pievakarē, svinīgi saposušies, jaunieši, viņu vecāki, brāļi, māsas un skolotāji Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē bija pulcējušies uz gadskārtējo mūzikas skolas beigšanas eksāmenu-koncertu. Ar skaistām koncertprogrammām savā mūzikas skolas pēdējā eksāmenā uzstājās topošie absolventi – skolotājas Ingunas Birznieces audzēkne Ketija Petrova, skolotāja Jāņa Silakalna audzēkne Līva Miķelsone un skolotājas Ritmas Pētersones-Cepītes audzēkņi Emīls Čečiņš un Tobias Vatuļins.

Klausītājiem šis koncerts izvērtās īpaši interesants no instrumentu dažādības aspekta, jo dalībnieku vidū bija gan klavieru, gan koncertmeistares Guntas Siliņas iejūtīgi pavadīti flautas un vijoles klases absolventi.

Muzikāli brīvi un atraisīti eksāmenu-koncertu atklāja jaunā vijolniece Ketija Petrova, kuras atskaņojumā klausītājiem bija iespēja dzirdēt amerikāņu vijolnieka un komponista Edvarda Mollenhauera fantāziju “Paganīni zēns”, latviešu ērģelnieka, komponista, vijolnieka, publicista, diriģenta un mūzikas pedagoga Helmera Pavasara opusu “Melodija” un vijolnieka, komponista un Kanzassitijas universitātes ilggadīgā skolotāja Rasela Vēbera skaņdarbu “Rumāņu kapričo”. Ketija labprāt kopā ar māsu, jauno pianisti Vikiju muzicē ansamblī, kā arī spēlē Universum mūzikas skolas orķestrī.

Jaunais pianists Emīls Čečiņš eksāmenā atskaņoja Johana Sebastiana Baha, Jozefa Haidna un Lūcijas Garūtas skaņdarbus, bet programmas noslēgumā spilgti, krāsaini un pārliecinoši izpildīja latviešu vēlīnā romantisma pārstāvja komponista Pētera Barisona skaņdarbu “Prelūdija”. Emīls skolas godu aizstāvējis vairākos Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, aktīvi piedalījies arī koncertos.

Līva Miķelsone muzikāli izjusti un pārliecinoši atskaņoja visu programmu – franču flautista un komponista Žila Ogista Demersemana Fantāziju par Venēcijas karnevāla tēmu, J.Pakalna skaņdarbu “Sapnis” un Edvarda Grīga opusu “Norvēģu deju Nr.2”. Līva nemitīgi pilnveido sevi, piedalās un iegūst godalgotas vietas valsts un starptautiska mēroga konkursos, regulāri koncertē gan solo, gan kopā ar māsu Loti, kā arī spēlē Universum mūzikas skolas orķestrī.

Koncertu-eksāmenu pārliecinoši noslēdza Tobias Vatuļins, kurš spilgti, krāsaini un tehniski brīvi atskaņoja visu koncerta programmu, bet īpaši spilgtas, saturiski pārliecinošas un emocionāli piepildītas bija latviešu komponista Kristapa Pētersona un igauņu komponista Timo Steinera skaņdarbu interpretācijas. Tobias muzicē Universum mūzikas skolas orķestrī, ar prieku piedalās koncertos, aizstāv skolas godu konkursos.

Paldies skolotājiem par darbu un pacietību, par spēju katrā bērnā atrast un pilnveidot talantu, par pūlēm, par atbalstu. Paldies vecākiem par sapratni un līdzdarbošanos savu bērnu izglītošanā.

Topošajiem absolventiem novēlu būt pārliecinātiem par sevi un nezaudēt spēju sapņot, jo tad vienmēr būs kam piepildīties! Lai Jūsu talants turpina skanēt arī pēc mūzikas skolas beigšanas!

Informāciju sagatavoja:

Aivars Cepītis,
Universum mūzikas un mākslas vidusskola