Iznomā zemi Plāņu pagastā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība ar 2023.gada 1. februāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Plāņu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 62,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 12. janvārim Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Strenču apvienības pārvaldē Valkas iela 16, Strenčos, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai eletroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Iznomājamā zemes vienība

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9476 010 0096Lāči1,23831,2383Lāči, Plāņu pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Strenču apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunita Kainaize
Tālrunis: 29452908
E-pasts: