Iznomā zemi 0,6 ha platībā Ipiķu pagastā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 0,60 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksas gadā ir 39,00 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 13. februārim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pretendentu ievērībai: zemes vienībai ir ierobežota piekļuve. Nomnieks patstāvīgi vienojas ar blakus esošo zemju īpašniekiem vai nomniekiem par piekļuvi zemes vienības daļai.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts:

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9656 003 0140Ipiķu pagasts, Valmieras novads0,600,60