Iznomā zemi 0,59 ha platībā Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 0,59 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksas gadā ir 30,00 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9694 002 0228Vilpulkas pagasts, Valmieras novads0,590,59

Kontaktpersona – Rūjienas apvienības pārvaldes, īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, Tālr.64216046, E-pasts: