Iznomā zemes vienību Burtnieku pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība ar 2023. gada 29. septembri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Burtnieku pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 105 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 6. oktobrim Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē J.Vintēna iela 7, Burtniekos, nosūtot pieteikumu pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai eletroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Iznomājamā zemes vienība

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9648 014 0036Bez nosaukuma2,31,9 Burtnieku pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Burtnieku apvienības
Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Ilze Vikmane
Tālrunis: 22017227
E-pasts: