Iznomā zemes vienības Jeru pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība iznomā divas blakus esošas zemes vienības 0,9 ha un 0,4 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojamas lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0263 nomas maksa gadā ir 28,00 EUR (bez PVN). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0264 nomas maksa gadā ir 63,00 EUR (bez PVN). Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 12. janvārim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9658 004 0263Jeru pagasts, Valmieras novads0,40,4
2.9658 004 0264Jeru pagasts, Valmieras novads0,90,9

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts: