Iznomā zemes vienības daļu 1,51 ha platībā Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,51 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,51 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksas gadā ir 60,00 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9656 001 0069Ipiķu pagasts, Valmieras novads5,541,51

Kontaktpersona – Rūjienas apvienības pārvaldes, īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, Tālr.64216046, E-pasts: