Iznomā lauksaimniecības zemi 2,0 ha platībā Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,0 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,0 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 120,00 EUR  (60,00 EUR par 1 ha) bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9684 001 0115Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads2,62,0
Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts: