Iznomā lauksaimniecības zemi 1 ha platībā Jeru pagastā

Zemes vienības daļa 1,00 ha platībā Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,00 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksas gadā ir 60,00 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 26. janvārim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Pretendentu ievērībai: zemes vienības daļai ir ierobežota piekļuve. Nomnieks patstāvīgi vienojas ar blakus esošo zemju īpašniekiem vai nomniekiem par piekļuvi zemes vienības daļai.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
e-pasts:

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9658 004 0245Jeru pagasts, Valmieras novads12,9 ha1,00 ha