Izmaiņas vecāku līdzfinansējuma maksā Valmieras Sporta skolai

Līdzmaksājums Valmieras Sporta skolai

28. septembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums veikt grozījumus Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022 lēmumā Nr.402 “Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās”. Grozījumi paredz izmaiņas Valmieras Sporta skolas programmu vecāku līdzfinansējumā, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

No 2023. gada 1. septembra arī profesionālās un interešu izglītības pedagogiem palielinātas zemākās mēneša darba algas likmes par darba slodzi – attiecīgi 1020 EUR. Savukārt valsts piešķirtās mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldības izglītības iestādēm, nesedz profesionālo izglītības iestāžu pedagogu un treneru darba algas samaksu 100% apmērā, rodas aptuveni 25% starpība, kas tiek segta ar pašvaldības līdzfinansējumu un vecāku līdzmaksājumu.

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana ir būtiska, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus atsevišķos sporta veidos, tajā skaitā hokejā un daiļslidošanā.

Būtiskākās izmaiņas vecāku līdzmaksājumā skars hokeju (113 izglītojamie) un daiļslidošanu (27 izglītojamie). Viena audzēkņa izmaksas šobrīd par hokeja nodarbībām mēnesī ir 270,40 EUR, pašvaldība līdzfinansē 245,40 EUR, bet vecāku līdzmaksājums ir 25 EUR mēnesī par izglītojamo. Papildu hokeja treneru algu piemaksai šobrīd tiek novirzīts arī vecāku biedrības “Vidzemes hokejam” līdzmaksājums 25 EUR mēnesī par izglītojamo, tādējādi kopā veidojot 50 EUR  vecāku līdzmaksājumu mēnesī par vienu izglītojamo. Šī mācību gada otrā pusgada vecākiem abi līdzmaksājumi tiks apvienoti, lai atvieglotu norēķinu kārtību. 2024. gada 1. janvārī līdzmaksājums būs 75 EUR.

Daiļslidošanas izmaksas ir 329, 20 EUR par vienu izglītojamo mēnesī, pašvaldība līdzfinansē 296,20 EUR, bet vecāku līdzmaksājums ir 33 EUR mēnesī par izglītojamo. No šī mācību gada otrā pusgada vecāku līdzmaksājums būs 50 EUR par izglītojamo.

No 2024. gada 1. janvāra vecāku līdzmaksājums Valmieras Sporta skolā:

 • hokejs – 75 EUR mēnesī par izglītojamo;
 • daiļslidošana – 50 EUR mēnesī par izglītojamo;
 • peldēšana, futbols, vieglatlētika, orientēšanās, BMX, florbols, badmintons, airēšanas slaloms, volejbols, triatlons – 20 EUR mēnesī par izglītojamo.

Atgādinām, ka Valmieras novada dibinātajās profesionālās un interešu ievirzes izglītības iestādēs, tajā skaitā Valmieras Sporta skolā, no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamo:

 • kuram noteikta invaliditāte;
 • kurš ir Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra audzēknis;
 • kurš iekļauts Latvijas atzīto sporta veidu federāciju apstiprinātajā valsts izlašu dalībnieku sarakstā;
 • kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, kuram ir izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • kurš nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi vai vairāk un ir iesniegta ārsta izziņa par attiecīgo laika periodu.

Līdzfinansējuma maksa 50 % apmērā tiek samazināta izglītojamam:

 • ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta apliecība “Goda ģimene” vai 3+ Ģimenes karte;
 • uz laiku, kuri slimības dēļ apmeklējuši nodarbības nepilnu mēnesi (kavējuma periods nav mazāks par divām kalendārajām nedēļām) un ir iesniegta ārsta izziņa par attiecīgo laika periodu;
 • no ģimenēm, kurās divi vai vairāk bērni mācās vienā izglītības iestādē;
 • ja vienā izglītības iestādē apgūst trīs vai vairāk interešu izglītības programmas.