Izmaiņas Valmieras skolēnu vasaras nodarbinātības programmā

Saistībā ar ārkārtas situāciju Latvijā un noteiktajiem ierobežojumiem, lai neradītu papildu bīstamību, Valmieras pilsētas pašvaldība par vismaz vienu mēnesi atlikusi skolēnu vasaras nodarbinātības programmas realizāciju.

Iepriekšējos gados skolēniem darba iespējas tikušas piedāvātas vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā, taču šogad ir pieņemts lēmums vasaras skolēnu nodarbinātības programmu nerealizēt jūnijā, ar iespēju jauniešiem darbu nodrošināt jūlijā un augustā, ja to pieļaus spēkā esošie valstiskie ierobežojumi. Šobrīd jau ir apzinātas iestādes un uzņēmumi, kas būtu gatavi vasarā nodarbināt bērnus un jauniešus. Ja skolēniem būs ļauts jūlijā sākt darbu, jau jūnijā tiks izsludināta pieteikšanās uz pieejamajām darba vietām.

Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai!

Vasaras nodarbinātības programmu skolēniem Valmieras pilsētas pašvaldība organizē jau septīto gadu pēc kārtas un pērn programmā piedalījās 281 skolēns. Vasaras nodarbinātības programmas mērķis ir nodrošināt Valmierā pilnvērtīgu karjeras attīstības atbalstu un dot iespēju bērniem un jauniešiem iepazīt profesijas, darba devējus un darba tirgus specifiku.

Vasaras nodarbinātību līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.