Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanā

No 12. jūlija stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumos Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

Grozījumi atvieglo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no valsts budžeta līdzekļiem pieteikšanās kārtību, un dod iespēju pakalpojumu saņemt plašākam klientu lokam:

  • personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju subakūtā etapā, pakalpojums tiek piešķirts steidzamības kārtā;
  • personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju kā ilgtermiņa medicīnisko rehabilitāciju hronisku saslimšanu gadījumā, pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā;
  • politiski represētas personas pakalpojumu var saņemt reizi gadā, atkārtoti – ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
  • Personas ar funkcionēšanas traucējumiem, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki / avārijā cietušās personas pakalpojumam var pieteikties uzreiz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) (nevēršoties Sociālajā dienestā) gan klātienē, gan nosūtot dokumentus pa pastu, tajā skaitā e-pastā parakstītu ar elektronisko parakstu.

Saglabājas iespēja pieteikties pakalpojumam arī sociālajā dienestā.

Ja persona izvēlas pakalpojumam pieteikties sociālajā dienestā
Personām ar funkcionēšanas traucējumiem nepieciešams iesniegt:

  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
  • ārstniecības iestādes izrakstu (kopiju) par pabeigtu medicīnisko rehabilitāciju, kurā sniegta rekomendācija saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu SIVA;
  • funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (MK noteikumu Nr.578 2. pielikums). Politiski represētām personām nepieciešams iesniegt tikai iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu.

ČAES avārijas rezultātā cietusī persona iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un tam pievieno ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai ČAES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju.


Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izraksts visām pakalpojuma saņēmēju grupām jāiesniedz, ierodoties SIVA, lai saņemtu pakalpojumu.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas darbiniekiem, zvanot pa tālruņiem 29228119 Inga Čama, 25726031 Linda Kabraka vai zvanot SIVA Sociālo pakalpojumu nodaļai pa tālruni 67771037, 67771054, 26595008 vai rakstot uz e-pastu .