Izmaiņas SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifā

Siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Noteiktais (piedāvātais) tarifs no 2022. gada 1. janvāra būs 58.80 EUR/MWh, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas palielinājumu.

Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa, pārvades un sadales tarifa, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa.

Ar tarifa aprēķināšanas metodiku var iepazīties SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv sadaļā “Siltumapgādes tarifi”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs no 01.07.2021. (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais (piedāvātais) tarifs no 01.01.2022. (bez PVN) EUR/MWh
Siltumenerģijas ražošana34.8841.05
Siltumenerģijas pārvade un sadale15.4916.48
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs51.6458.80

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem, tostarp siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras Enerģija” (82,8%), AS “Valmieras piens” (15,7%), kā arī SIA “ITA Ltd” (1,5%).

Valmieras ūdens logo