Izmaiņas makšķerēšanas licenču iegādes un saņemšanas kārtībā

Mana cope

Ņemot vērā izmaņas Ministru kabineta noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, kas saistītas ar licenču atskaišu iesniegšanas kārtību un termiņiem, un piemērojamo atbildību par šo nosacījumu neievērošanu, gaidāmas vairākas izmaiņas makšķerēšanu licenču iegādes un saņemšanas kārtībā ūdenstilpēs, kurās licencēto makšķerēšanu organizē Valmieras novada pašvaldība.

Izmaiņas Burtnieku ezera makšķerēšanas licenču saņemšanā:

Gada bezmaksas licences turpmāk varēs saņemt tikai elektroniski vietnē manacope.lv vai Manas Copes mobilajā lietotnē.

Licenci balto zivju makšķerēšanai var saņemt ikviens, taču Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Burtnieku ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī, tiesīgi saņemt Burtnieku ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētās personas. Pie pārbaudes inspektoram būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam pienākas šī licence.

Līdz šim izsniegtās papīra formāta licences 2022. gadam būs derīgas.

  • No 01.02.2022. epakalpojumi.lv pārtrauks makšķerēšanas licenču tirdzniecību elektroniski.
  • Arī mēneša licenci, maija mēneša vienas diennakts licenci un vienas diennakts licenci no 01.02.2022. varēs iegādāties tikai elektroniski – vietnē manacope.lv vai Manas Copes mobilajā lietotnē.
  • Lomu uzskaites pārskats jāiesniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Ja tas netiek izdarīts, pašvaldībai ir pienākums ziņot par pārkāpumu Valsts Vides dienestam.

Arī Salacas upes posmam no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē) licenču realizācija notiek tikai vietnē manacope.lv.

Paralēli norisinās darbs pie jauna Burtnieku ezera makšķerēšanas nolikuma, tai skaitā apzinot iespējas līdz ar jauna makšķerēšanas nolikuma apstiprināšanu nodrošināt licenču pieejamību arī papīra formātā. Vienlaikus aicinām izmēģināt elektroniskās iespējas, jo tā licenci iegādāties varēsiet jebkurā diennakts laikā, jebkur, kur pieejams dators vai viedierīce, būs iespēja sekot līdzi sava lomu statistikai.

Vienlaikus informējam, ka līdz ar pērnā gada izskaņu spēkā vairs nav Vaidavas ezera licencētās makšķerēšanas nolikums, kas nozīmē, ka makšķerēšana Vaidavas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto makšķerēšanas kārtību.

Noderīga informācija: