Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas darba vizīte Valmieras novadā

A. Čakša Valmieras novadā

3. maijā Valmieras novadu darba vizītē apmeklēja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, viesojoties vairākas izglītības iestādēs un pārrunājot aktuālos izglītības jomas jautājumus.

A. Čakša darba vizīti iesāka ar Rubenes pamatskolas apmeklējumu, kur pirmsskolas vecuma bērni ar pasakām, rotaļām un sarunām atzīmēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Pēc nelielas ekskursijas pa skolu, sasveicināšanās ar pedagogiem un skolēniem, ministre kopīgi ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, viņa vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jāni Olmani, izpilddirektores vietnieci – Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli, Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Sandru Purmali un Rubenes pamatskolas direktoru Ivaru Ādamsonu pārrunāja novada skolu, kas atrodas ārpus Valmieras valstspilsētas, priekšrocības un izaicinājumus, piemēram, pedagogu un atbalsta personāla piesaistē.

Vizītes otrajā daļā ministre viesojās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā, lai piedalītos tradicionālajos skolas Karoga svētkos, kur tika godināti 80 ģimnāzisti par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī pateicās pedagogiem, kuri iedvesmo skolēnus jauniem panākumiem. A. Čakša īpašu pateicību bija sarūpējusi skolniecei Nensijai Felkerei par izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu, lai palīdzētu bērniem apgūt skaņas ar pirkstiņrotaļu palīdzību. Savukārt J. Baiks pateicās Rihardam Bērziņam, kurš veiksmīgi pārstāvējis skolu gan novada, gan valsts olimpiādēs, kā arī dažādos erudīcijas konkursos.

FOTO