Izglītības iestādes izsūta izziņas par vietas piešķiršanu pirmajā klasē 

Izglītības iestādēs izsūta paziņojumus par vietas piešķiršanu 1. klasē

Līdz 2. aprīlim norisinājās topošo pirmklasnieku pieteikumu pieņemšana mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs 2024./2025. mācību gadam, tika saņemts 581 pieteikums – 389 Valmieras skolās, 192 pārējās Valmieras novada skolās ārpus Valmieras. 

Noslēdzoties pieteikumu pieņemšanai, izglītības iestādes līdz 9. aprīlim informē bērnu vecākus par topošo pirmklasnieku uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz pieteikuma iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus rūpīgi sekot līdzi pieteikuma iesniegumā norādīto e-pastu ienākošajiem paziņojumiem, lai nepalaistu garām un savlaicīgi reaģētu uz izglītības iestāžu informāciju par vietas piešķiršanu 1. klasē! 

Pēc paziņojuma saņemšanas vecākiem ir 10 darba dienu laikā izglītības iestādes lietvežiem jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikums. Iesniedzot iesniegumu, ir jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība. Ja 10 darba dienu laikā šāds iesniegums izglītības iestādē netiks saņemts, tad rindas kārtībā izglītības iestāde informē nākamo bērna vecāku par vietas piešķiršanu 1. klasē. 

Atbilstoši noteiktajam 1. klašu skolēnu skaitam izglītības iestādes līdz 10. maijam veiks klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam.

Savukārt līdz 15. jūnijam izglītības iestādes rīkos kopsapulces ar topošo pirmklasnieku vecākiem, lai iepazīstinātu ar skolēnu sadalījumu paralēlklasēs un mācību procesa organizāciju. Vairāk informācijas par bērnu uzņemšanu 1. klasē Valmieras novada  pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 117 “Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.