Izdots Valmieras novada kalendārs 2024. gadam “Ūdeņi un zivis”

Kalendārs_VN_2024

Izdots Valmieras novada kalendārs 2024. gadam, kas iepazīstina ar Valmieras novada ūdenstilpēm un tajās dzīvojošajām zivīm, reprezentējot novada skaistos dabasskatus, kā arī izglītojot par dabas daudzveidību.

Ūdens ir visa dzīvā pamats. Tam izsenis bijusi gan praktiska, gan simboliska nozīme indivīda, vietējo kopienu, sabiedrības un apkārtējās vides mijiedarbībā. Arī Valmieras novadā ūdeņi vienmēr ir bijuši nozīmīgi kā lokālās identitātes simboli, apdzīvotības un saimnieciskās darbības veicinātāji. Arī novada ģerbonī attēlots ūdens elements kalna pakājē. Valmieras novada teritorijā atrodas daudz ūdenstilpes – strauti, upes, dīķi, ezeri un purvi – un tajās mājo visdažādākās zivju sugas. 12 no tām, attēlotas kalendārā kopā ar to dzīvesvidei raksturīgām ūdenstilpēm. “Valmieras novads var lepoties ar dabas daudzveidību un krāšņumu, kas baudāma visos gadalaikos. Turklāt zivsaimniecība kā uzņēmējdarbības nozare stiprina visa novada attīstību, tādēļ novērtēsim un saudzēsim mums līdzās esošās dabas vērtības un turpināsim tās apsaimniekot ilgtspējīgi,” norāda Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Kalendārā līdzās gleznotiem zivju attēliem, zivju aprakstiem un makšķerniekiem būtiskajai informācijai skatāmas fotogrāfa Ingemāra Vektera fotogrāfijas ar Valmieras novada ūdenstilpēm no ikdienā neierastiem skatu punktiem. Tā kā šogad kalendārs ir ne vien praktisks un reprezentatīvs, bet arī izglītojošs materiāls, ko izziņas nolūkos būs iespējams izmantot arī pēc 2024. gada, tas ierobežotā skaitā iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas. Kalendāru, kamēr tas pieejams, no 21. novembra ir iespēja saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Bruņinieku iela 1, Valmiera), kā arī visos Valmieras novada Klientu apkalpošanas centros:

• Kocēnos (Alejas iela 8, Kocēni);
• Matīšos (Skolas iela 11, Matīši);
• Mazsalacā (Pērnavas iela 4, Mazsalaca);
• Naukšēnos (“Pagasta nams”, Naukšēni);
• Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjiena);
• Strenčos (Rīgas iela 7, Strenči);
• Trikātā (Nākotnes iela 3, Trikāta);
• Valmierā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā).

2024.gada kalendārs tapis ar Valsts zivju fonda atbalstu projekta Nr. 23-00-S0ZF04-000016 “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursiem Valmieras novada ūdenstilpēs” ietvaros.