Izdots jaunākais Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums

paziņojums

Izdots 2024. gada februāra Valmieras novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums.

Tajā lasiet:

  • Valmieras novada iedzīvotāju aptauja 2023;
  • apbalvoti Valmieras novada sporta laureāti;
  • bērna pieteikšana mācībām 1. klasē;
  • izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi;
  • aicinām uz atbalsta norisi Ukrainai;
  • notikušas pirmās četras tikšanās ar iedzīvotājiem;
  • atbalsta centra “Solis” pakalpojumi;
  • palielināts finansiālais atbalsts bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem;
  • pasākumi martā
  • un citas aktualitātes.

Informatīvo izdevumu elektroniski lasiet ŠEIT!