Izaugsmes iespējas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem

2022. gada sākumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) mudina jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos papildināt savas zināšanas un iemaņas Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu izstrādē, kā arī aicina papildināt zināšanas starptautiskā līmenī.

Jaunieši vecumā no 18-30 gadiem ar mazu pieredzi programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, vai kuru projektu pieteikumi iepriekš nav apstiprināti, aicināti piedalīties Starptautiskajā Projektu Izaicinājumā (International Project Challenge). Tā mērķis ir aicināt un atbalstīt jauniešus projektu pieteikuma iesniegšanā līdz pirmajam termiņam 23.02.2022. Izaicinājums notiks tiešsaistē no 15.01.2022 līdz 23.02.2022 ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 11.01.2022 vietnē https://ej.uz/SALTO-SPI-2022. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-SPI-2022.  

Janvārī un februārī JSPA programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu interesentiem piedāvās vairākas projektu darbnīcas. Tajās dalībnieki atbilstoši tēmai uzzinās, kā attīstīt savu projekta ideju un sagatavot pieteikumu, aktualizētos kvalitātes kritērijus, kā arī saņems individuālu mentora atbalstu no JSPA ekspertiem un mācību vadītājiem. Vienlaikus projektu darbnīcabūs platforma citu organizāciju iepazīšanai un sadarbības kontaktu veidošanai.  

NVO, jauniešu centru, pašvaldību, skolu un citus interesentus JSPA aicina pieteikties tiešsaistes projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektiem un “Eiropas Solidaritātes korpuss ” solidaritātes projektiem. Darbnīca notiks 13.01.2022, 14.01.2022 un 18.01.2022 tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikšanās darbnīcai līdz 06.01.2022, aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/spd-jlpd. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-06012022.

Organizāciju pārstāvjus JSPA aicina pieteikties tiešsaistes projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektiem. Darbnīca notiks 20.01.2022, 21.01.2022 un 26.01.2022 tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikšanās darbnīcai līdz 16.01.2022, aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/jap-16012022.  Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-16012022.

Jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, izglītības iestādes, NVO, sociālos uzņēmumus, pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes un citus interesentus ar vēlmi īstenot jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, veicinot jaunatnes darbinieku jaunu prasmju attīstību, pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidi darbam ar konkrētām mērķa grupām, JSPA aicina pieteikties tiešsaistes projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu veidošanu. Darbnīca notiks 24.01.2022, 25.01.2022 un 31.01.2022 tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikšanās darbnīcai līdz 17.01.2022, aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/JDM-17012022. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-17012022.  

Interesentus ar jau esošām priekšzināšanām par sadarbības partnerības projektiem un gatavu projekta ideju JSPA no 09.02.2022 līdz 11.02.2022 aicina piedalīties projektu darbnīcā par “Erasmus+” sadarbības partnerības projektu veidošanu. Pieteikšanās darbnīcai līdz 28.01.2022, aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/sppv-pd. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-28012022.

Jaunatnes organizācijām, sociālās iekļaušanas organizācijām, kā arī organizācijām, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādēm, NVO, uzņēmumiem (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldībām un to iestādēm, kultūras iestādēm un citiem interesentiem bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ projektu īstenošanā JSPA no 22.02.2022 līdz 24.02.2022 piedāvā iespēju piedalīties projektu darbnīcā par “Erasmus+” maza mēroga partnerību projektu veidošanu. Pieteikšanās darbnīcai līdz 08.02.2022, aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/mmpp-pd. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-08022022.

Pirms projektu darbnīcām, janvāra sākumā no 04.01.2022 līdz 07.01.2022, JSPA organizēs informatīvus tiešsaistes seminārus par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem. Pilna JSPA organizēto pasākumu programma pieejama: https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/.

Tāpat darbā ar jaunatni iesaistītajiem 2022.gada pirmajā pusē pieejamas izaugsmes iespējas arī starptautiskā mērogā.

Līdz 17.01.2022 ir atvērta pieteikšanās klātienes konferencei “2nd ETS Conference – The Quality Bonus”, kas notiks no 01.03.2022 līdz 03.03.2022 Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. Konferences galvenais uzsvars tiks likts uz darbā ar jaunatni iesaistīto izglītību nacionālā līmenī – kā ar ES jaunatnes programmām uzlabot darbā ar jaunatni iesaistīto savstarpējo sinerģiju, sadarbību un atgriezenisko saiti Eiropas Savienības līmenī. Īpaši aicināti dalībnieki, kuri pārstāv nacionālās aģentūras, universitātes, kā arī jaunatnes darbinieku izglītošanā iesaistīti eksperti, politikas veidotāji, praktiķi, mācību vadītāji un pētnieki. Vairāk informācijas: https://ej.uz/JSPA-SALTO-Berlin-17012022. Reģistrācija vietnē https://ej.uz/SALTO-Berlin-17012022

Līdz 23.01.2022 darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem ir iespēja pieteikties mācību vizītei “Youth@Work study visit – One-Stop Guidance Centers in Finland”, kas notiks no 21.03.2022 līdz 25.03.2022 Somijas pilsētā Jiveskilē. Mācību dalībnieki iegūs izpratni par “Vienas pieturas” atbalsta centriem (“One-Stop Guidance Centers”) Somijā, kas tika atzīti par labākajiem Eiropā kā risinājums jaunu cilvēku izglītībai, apmācībai un nodarbinātībai. Šo centru mērķis ir stiprināt jauniešu sociālo iekļaušanos, izskaust nabadzību un uzlabot nodarbinātības līmeni. Vairāk informācijas vietnē: https://ej.uz/SALTO-Finland-23012022

Par JSPA
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Gailīte
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente