Īstenota neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”

Īstenota neformālās izglītības programma

Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Valmierā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Nodarbības norisinājās no 4. marta līdz 17. maijam.

Valmieras novada iedzīvotāju interese par digitālo prasmju apgūšanu bija liela. Plānotās vienas grupas vietā Valmieras novada Izglītības pārvalde nokomplektēja divas mācību grupas.

Nodarbības vienai grupai notika sestdienās Valmieras Integrētajā bibliotēkā, savukārt otrai grupai – trešdienu vakaros Valmieras sākumskolā. Programmas ietvaros mācīties gribētājiem bija iespēja apgūt 7 moduļu mācību saturu. Katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas).

Dalībniekiem bija iespēja apgūt šādus moduļos:

  1. Digitālo iekārtu veidi un to izmantošana ikdienas situāciju risināšanai, informācijas meklēšana.
  2. Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
  3. E-pakalpojumi (valsts un pašvaldības), finanšu pakalpojumi (interneta bankas) un to izmantošanas ieguvumi ikdienas situāciju risināšanā.
  4. Vispārpieņemtie drošības principi, izmantojot digitālos pakalpojumus un personu datu aizsardzības pamatprincipi.
  5. Personas apliecības (eID kartes), e-paraksta izmantošana un nozīme pakalpojumu saņemšanai, internetbankas dati un piekļuves.
  6. Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana.
  7. Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Dalībnieki aktīvi piedalījās nodarbībās un uz nodarbībām nāca ar jau sagatavotiem jautājumiem, kā arī ieteica citas tēmas, kuras viņi vēlētos apgūt. Pasniedzēji atzina, ka ar šādu publiku ir interesanti strādāt, jo jautājumu ir daudz un tie ir tik dažādi.

Valmieras novada Izglītības pārvalde pateicas pasniedzējiem par ieguldīto darbu, gatavojoties nodarbībām, izklāstot jauno tēmu un atbildot uz dalībnieku jautājumiem!