Īstenos projektu ģimenēm ar bērniem

Īstenos projektu ģimenēm

Vaidavas izglītības biedrība sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 2022. gada maija līdz septembrim realizēs projektu ģimenēm ar bērniem “Mēs varam kopā būt!”.

Caur piedzīvotu kopā būšanu ģimenē, kopīgiem iespaidiem, aktīvi darbojoties, realizējot vienotus mērķus, veidojas un stiprinās ģimeniskās vērtības – rūpes, atbalsts, atbildība. Kopā – bērni, vecāki un vecvecāki, un iederīgas dažādas ģimenes.

Starptautiskajā ģimenes dienā, 15. maijā, aicināsim ģimenes kopā piedzīvot orientēšanās spēli, mēroties ar zināšanām konkursā un iegūt balvas turpmākām ģimenes aktivitātēm. Maijā iepazīsim sezonas dabas veltes uzturam, veselībai, skaistumam, dosimies uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju, pastaigā gar Gauju, pusdienosim pie ugunskura. Jūlijā notiks radošās darbnīcas, kur pieredzējušu profesionāļu vadībā apgūsim prasmi izgatavot lietiņas, ar kurām iepriecināt savus mīļos – dekorus botāniskā bareljefa metodē, priekšmetus no polimēru māla, otrreiz lietojamiem materiāliem, tēvi kopā ar dēliem gatavos saimniecībā izmantojamas lietas no koka, iepazīstot šīs nodarbes gan kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan kā iespējamo nākotnes profesiju. Septembrī turpināsim iepazīt Latvijas dabas bagātības – ciemosimies pie vietējiem uzņēmējiem, kā arī dosimies uz Kurzemi iepazīt zvejnieku sētu.

Projekta sadarbības partneris “Dzīvei gatavs!” iesaistīs projekta aktivitātēs bērnus un jauniešus kā brīvprātīgo darbu veicējus, dodot viņiem iespēju būt noderīgiem sabiedrībā, vienlaicīgi apgūstot dzīvei nepieciešamas prasmes.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros.