Inženierzinību olimpiāde Valmieras novadā

Inženierzinību olimpiādē Valmieras novada skolām

Dzīvojot dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver spēju atrast savu dzīves ceļu, ieviešot kompetencēs balstīto izglītību, skolās tika ieviests jauns mācību priekšmets – Inženierzinības. Inženierzinību mācību priekšmeta apguves mērķis skolēnam ir radīt sev un citiem noderīgus inženiertehniskus risinājumus – stiprinot tādas inženiertehnisko problēmu risināšanas prasmes kā konstruēšana un projektēšana, materiālu stiprības un saderības analizēšana, spriestspēja par nepieciešamību pēc konkrēta risinājuma un ietekmi uz sabiedrību un vidi, ievērojot darba drošības prasības un pastiprināti attīstot tādas vispārīgās jeb caurviju prasmes kā problēmrisināšana, jaunrade, u.c.

Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām.

Izrādot iniciatīvu un saskaņojot to ar Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Valmieras 2. vidusskola uzņēmās iniciatīvu organizēt Inženierzinību olimpiādi Valmieras novada skolām.

Olimpiādes mērķis ir attīstīt izglītojamo radošās spējas, rosinot un aktivizējot interesi par STEM jomu. Veicināt zināšanu un intereses pieaugumu par zaļajām tehnoloģijām, tehnisko radošumu un videi draudzīgu ražošanu, uzlabojot labo praksi un izglītības iespējas, iesaistot skolotājus, skolēnus, panākot lielāku izpratni par STEM iemaņu nepieciešamību un neformālās izglītības satura lomu.

Olimpiādē skolēni parādīja dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā apgūtās praktiskās iemaņas apstrādāt materiālus un materiālu izmantošanas tehnikas, kā arī dabaszinību mācību priekšmetā iegūtās zinātniskās atziņas un izpratni; datorikā apgūtās iemaņas prezentāciju veidošanā.

Olimpiāde tika organizēta divās daļās – teorētisko zināšanu pārbaudes uzdevumi un praktiskās un pētnieciskās darbības pārbaudes uzdevumi. Pirms praktiskās daļas skolēniem tika piedāvāts iesildīšanās uzdevums “Pringles ringle” (Pringles čipšu gredzens). Uzdevums guva lielu atsaucību dalībnieku vidū, jo skolēniem izdevās izveidot čipšu gredzenus un baudīt garšīgu uzkodu pirms uzsākt praktisko daļu – uzbūvēt augstāko papīra torni un aizpildīt dizaina dienasgrāmatu.

Olimpiādē piedalījās 7. un 8. klašu skolēni kuri uzsākuši jaunā priekšmeta apguvi no Rencēnu pamatskolas, Naukšēnu vidusskolas, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas, Strenču pamatskolas, Kocēnu pamatskolas, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras 2. vidusskolas.

Olimpiādē valdīja rosīga un darbīga gaisotne. Paldies skolēniem un skolotājiem, kuri atbalstīja un iesaistījās jaunajā iniciatīvā.

Informāciju sagatavoja:
Vjačeslavs Piskunovs, Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā