Investējot 3,5 miljonus eiro, “AJ Power” uzbūvējis saules elektrostaciju Valmieras novadā

Piesaistot 3,5 miljonus eiro investīcijās, lielākā privātā enerģētikas uzņēmumu grupa “AJ Power” realizējusi apjomīgu atjaunīgās enerģijas projektu, izbūvējot industriālo saules parku Valmieras novadā. Valmieras SES teritorijā kopumā izvietoti 8064 saules paneļi, un saražotā zaļā elektroenerģija tiks nodota kopējā elektrotīklā, nodrošinot ar elektroenerģiju vairāk nekā 2000 mājsaimniecības. 

Valmieras SES tika svinīgi atklāta sportiskā gaisotnē, klātesot pārstāvjiem no projekta attīstītāju  “AJ Power” komandas, Valmieras novada pašvaldības, Latvijas Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”, AS “Sadales Tīkls”, Valmieras tehnikumam un investoru pārstāvjiem. 

Kauguru pagastā, Valmieras novadā, 7 ha platībā izvietotā SES ir viens no Latvijā lielākajiem saules enerģijas parkiem. Tā jauda ir 4,435 MW un plānotais saražotās elektroenerģijas apjoms gadā ~4 200 MWh, kas ir pielīdzināms 50% Valmieras novada pašvaldības elektroenerģijas gada patēriņam.

Roberts Samtiņš, enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” vadītājs: “Pirms septiņiem gadiem “AJ Power” uzstādīja pirmās saules paneļu sistēmas, un jau tad bijām pārliecināti, ka mūsu attīstītie saules paneļu parki būs mērāmi hektāros. Valmiera SES ir projektēts, īpaši domājot par parka iekļaušanos esošajā vidē un pievienoto vērtību novada iedzīvotājiem. Projekta realizācija ir nozīmīgs solis ne tikai uzņēmumu grupas attīstībā, bet arī Latvijas energoneatkarības stiprināšanā, kas šobrīd ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.”

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Valmieras novads ir ļoti enerģisks. Te atrodas liels skaits energoietilpīgu uzņēmumu, kas ir viens no iemesliem, kādēļ tieši Valmieras novadā ir īpaši daudz pieteikumu enerģijas ražošanas projektiem. Atjaunīgās enerģijas projekti ir nepieciešami, bet reizē arī izaicinoši arī pašvaldībai. Aizvadītā gada ietekmē tika pieņemts lēmums, ka straujiem soļiem ir jāiet uz priekšu energoneatkarības veicināšanā, bet juridiski vēl ir daudz uzlabojumu, kuri jāveic, lai procesus vienkāršotu. Lai arī svarīgi un veicināmi, saules parki līdzi nes arī virkni izaicinājumu. Valmieras SES gadījumā redzam, ka izstrādātais projekts ir ļoti labs risinājums esošajiem apstākļiem, un jo īpaši svarīgi – šis parks ir ar ļoti zaļu perspektīvu.”

Investīcijas Valmieras SES izbūvei piesaistīti no Valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” un fonda “Solar Core Plus”.

Valmieras SES ir viena no divām “AJ Power” šogad izbūvētajām saules elektrostacijām Latvijā. Otrā industriālā SES – atrodas Brocēnos, Saldus novadā, tās kopējā platība ir vairāk nekā 10 ha, kuros izvietoti 11 520 saules paneļi ar 6,5 MW jaudu. Brocēnu SES atklāšana norisināsies 15. septembrī sadarbībā ar Latvijas vadošo būvmateriālu ražotāju “SCHWENK Latvija”.

SES izveide Latvijā ir tikai viens no enerģētikas projektu virzieniem, ko šobrīd “AJ Power” attīsta kopā ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku “AJP Capital”. Šis projekts ne tikai veicina atjaunīgās enerģijas ražošanu, bet arī nodrošina vietējā kapitāla investēšanu valsts enerģētiskajā attīstībā.

“Solar Core Plus” ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka “AJP Capital” izveidotais fonds, kas izveidots 2022. gadā, piesaistot Latvijas investoru kapitālu, ar mērķi veikt ieguldījumus aprites ekonomikas segmentā, tai skaitā nozīmīgos AER ģenerācijas projektos.

Informāciju sagatavoja:

Gita Deniškāne “AJ Power”

Uzņēmumu grupas komunikācijas konsultante

M: +371 29890433   

E: