Invaliditātes termiņš tiek automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem

Personām ar invaliditāti, kurām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 11.10.2021.) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas beidzas iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nav iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, invaliditātes termiņš tiek automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes grupu un atzinumus, ja tādi ir izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas/pabalsti).

Vēršam uzmanību, ka minētā kārtība netiek piemērota, ja:

  • invaliditātes termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (t.i., pirms 11.10.2021.);
  • bērns ārkārtējās situācijas laikā sasniedz 18 gadu vecumu (lēmums nevar tikt automātiski pagarināts, jo pilngadīgām personām tiek piemēroti citi invaliditātes noteikšanas kritēriji, mainās atbalsta pasākumi u.c.).

Ministrija aicina arī ārkārtējās situācijas laikā, sadarbojoties ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai, izmantojot iespēju dokumentus iesniegt attālināt (nosūtīt pa pastu, nosūt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv).

Detalizēta informācija par iespējām iesniegt dokumentus attālināti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) ārkārtējās situācijas laikā pieejama VDEĀVK mājas lapā: http://www.vdeavk.gov.lv/ vai zvanot pa kādu no tālruņiem: 80205009; 67892324 vai  67614885.

Informācijas avots: www.lm.gov.lv

Foto: canva.com