Inovāciju atbalsta programmā ZĪLE finansējums piešķirts sešiem projektiem

24. februārī norisinājās projektu pieteikumu vērtēšana inovāciju atbalsta programmā “Zīle”. Šogad saņemti 18 pieteikumi, no kuriem komisija lēma atbalstīt sešus biznesa inovāciju projektus. “Zīle” ir četru pašvaldību – Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu – kopēja inovāciju atbalsta programma, kas atbalstu uzņēmējiem piešķir jau ceturto gadu. Kopējais atbalsta programmas budžets 2021. gadā ir nedaudz vairāk kā 37 tūkstoši eiro.

Šajā gadā programmā iesniegti seši Kocēnu novada, pieci Valmieras pilsētas, trīs Burtnieku novada un trīs Beverīnas novada uzņēmēju projekti. Viens projekts pieteikts arī no Ikšķiles novada uzņēmēja. Programmā iesniegti inovāciju projekti par kopējo summu 165 961,37 eiro. Kā atbalsta summa pieprasīti 100 110,45 eiro.

Pieteikumi projektu konkursā “Zīle” pārstāvēti no dažādām uzņēmējdarbības nozarēm – IT, arhitektūras, veterinārijas, sporta, tūrisma pakalpojumu sniegšanas, mēbeļu ražošanas, bezalkoholisko dzērienu ražošanas, pasākumu organizēšanas u.c. Projektu ietvaros uzņēmēji plānojuši ieviest dažādus digitālos, virtuālās realitātes un robotizācijas risinājumus, izstrādāt runas atpazīšanas modeli izmantošanai medicīnas dokumentu sagatavošanā, pielietot 3D druku arhitektūras projektu izstrādē, iegādāties iekārtas jaunu produktu ražošanai, kāpināt ganāmpulka ģenētisko potenciālu, kā arī ieviest inovācijas uzņēmuma procesu vai sniegto pakalpojumu uzlabošanai.

Programmā “Zīle” iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja: Andris Klepers – Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, pašvaldības domes Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs; Sandis Svarinskis – Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītājs; Ilze Eglāja – biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja; Inese Bērziņa – Kocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietniece; Gatis Cukmacis – Burtnieku novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs; Salvis Rambols – Beverīnas novada domes deputāts.

Lai gan vērtēšanas komisija augstu novērtēja visus no iesniegtajiem projektu pieteikumiem, apstiprinājumu un augstāko vērtējumu ieguva seši projekti. Finanšu atbalsts tika piešķirts šādiem projektiem:

  • Olšūnu aspirācijas, apaugļošanas in vitro un embriju transferences pakalpojuma attīstīšana, ZS “Grasbergs veterinārija” (Kocēnu novads);
  • Eksporta mēbeļu ražošanas procesa robotizācija, SIA “WoodHeart” (Kocēnu novads);
  • Dabīgo sulu limonāde “Beverīnas limpo”, SIA “JK konsultācijas” (Beverīnas novads);
  • Bestes tenisa kortu automatizācijas un apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanas sistēma, SIA “KOCĒNU KORTI” (Kocēnu novads);
  • Runas atpazīšanas izmantošana medicīnas dokumentu sagatavošanā, SIA “ASSISTENTIS” (Valmiera);
  • 3D drukas tehnoloģiju izmantošana arhitektūras projektu izstrādē, SIA “SCO CENTRS” (Burtnieku novads).

Visiem 18 projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas Valmieras Attīstības aģentūrā par projektu ieviešanu un par citām finansējuma piesaistes iespējām.

Tuvākajā laikā programmas “Zīle” apstiprināto projektu pārstāvji parakstīs sadarbības līgumus ar Valmieras pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Pēc līgumu parakstīšanas uzņēmumi varēs uzsākt projektu aktīvo fāzi un īstenot savas ieceres.

“Zīles” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos četrās pašvaldībās. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest. Programmas ieviešanu sadarbībā ar četrām pašvaldībām koordinē Valmieras Attīstības aģentūra.

Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums programmā “Zīle” tiek nodrošināts projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (UIA03-250 NextGen Microcities) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.

Vairāk informācijas par atbalsta programmu “Zīle”: http://developvalmiera.lv/zile/.

Vairāk informācijas:
Baiba Zvejniece
26805200                  

www.developvalmiera.lv