Informācija Valmiermuižas apkaimes iedzīvotājiem

Labdien, Valmiermuižas apkaimes iedzīvotāji!  

Esam saņēmuši pamatotas Jūsu sūdzības par smaku izplatīšanos PII “Burtiņš” teritorijā un apkārtējo dzīvojamo māju rajonā. Turpinām strādāt pie smaku izplatīšanās cēloņu novēršanas un vēlamies Jūs informēt par paveiktajiem un tuvākajā nākotnē plānotajiem darbiem. 

SIA “Valmiermuižas alus” darbojas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas (NAI), kuras uzbūvētas 2016. gadā, lai nodrošinātu likumā paredzēto priekšattīrīšanu līdz tajā paredzētajai tīrības pakāpei – ĶSP 1000 mg O2/l (ķīmiskais skābekļa patēriņš). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve par uzņēmuma līdzekļiem tika noteikta ar Valmieras novada pašvaldības lēmumu. 2022. gadā tika veikta iekārtu rekonstrukcija, lai palielinātu notekūdeņu priekšattīrīšanas jaudu, taču pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem sākām novērot nepatīkamu smaku izplatīšanos ūdens priekšattīrīšanas iekārtu apkārtnē un pēc laika saņemt arī iedzīvotāju sūdzības. 

Mums ir svarīgs apkārtnes iedzīvotāju viedoklis un labbūtība un ik dienu strādājam, lai to apliecinātu – gan brūvējot alus garšas svētku galdam, gan rūpējoties par Valmiermuižas kā vietas attīstību – to labiekārtojot, atbalstot dažādus vietējo kopienu un plašāku apkaimi iesaistošus notikumus – gadskārtu tirdziņus, Valmiermuižas etnomūzikas festivālu, bezmaksas dzīvās mūzikas vakarus, kino vakarus un vēl daudzus citus. 

Lai novērstu nepatīkamo smaku cēloņus, esam veikuši virkni darbību un uzlabojumu: 

  1. Esam veikuši smaku emisijas mērījumus un konstatējuši, ka būtiska ietekme uz tiem ir ozonācijas sistēmai, tāpēc esam piesaistījuši ozonēšanas sistēmu speciālistus un iegādājuši un uzstādījuši jaunu ozonatoru ar lielāku jaudu. Lai uzlabotu gaisa plūsmu caur ozonācijas kanālu, esam pārbūvējuši tvertņu ventilācijas sistēmu, uzstādījuši piespiedu nosūces ventilatoru un noblīvējuši visu tvertņu vākus; 
  2. Esam viesojušies dažādos uzņēmumos un NAI, lai gūtu pieredzi un interesētos par kļūdām un iespējām, esam piesaistījuši ārvalstu NAI speciālistus tieši alus ražošanas jomā, lai izvērtē mūsu NAI tehnoloģijas atbilstību un efektivitāti; 
  3. Esam piesaistījuši Latvijas speciālistus aerācijas sistēmas pārbaudei un veikuši tās remontu. Aerācija atbild par skābekļa padevi dūņām, kas nodrošina ūdens attīrīšanas procesu – tātad dūņu veselību un veiktspēju. Esam veikuši aerācijas sistēmu apkopi vienā no diviem aerācijas tankiem un lielajā bufertvertnē; 
  4. Esam izstrādājuši un uzsākuši ūdens taupīšanas projektu Valmiermuižas brūzī. 

Kā turpmākos darbus plānojam: 

  • veikt aerācijas sistēmu apkopi otrā aerācijas tvertnē; 
  • turpināt vērtēt NAI tehnoloģisko atbilstību un veikt uzlabojumus, kas būs nepieciešami, turpinot piesaistīt arī ārvalstu speciālistus; 
  • kopā ar tehnologiem strādāt pie NAI procesa, lai dūņas aug un veidojas veselīgi; 
  • gada pirmajā pusē īstenot ūdens taupīšanas projektu, kas ļaus būtiski ietaupīt brūzī patērēto ūdeni un tādējādi mazāk noslogot NAI. 

Vēlamies vēlreiz apliecināt, ka darām labāko, lai pēc iespējas ātrāk novērstu nebūšanas ar smakām – gan uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas procesu, gan meklējot un īstenojot risinājumus, kas novērstu smaku veidošanos un izplatīšanos līdz to izplatīšanās cēloņi tiks pilnībā likvidēti. 

SIA “Valmiermuižas alus”