Informācija par pārvietošanos ar automašīnām Skaņākalna Dabas parka teritorijā

Skaņākalna Dabas parks atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas parka “Salacas ieleja” teritorijā. Tas ir Salacas senlejas krāšņākajā posmā ar ainaviskiem sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem un seniem mežiem. Parks ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Tādējādi samazināt automašīnu plūsmu Skaņākalna Dabas parkā ir viens no parka attīstības plāna mērķiem, dodot iespēju parka apmeklētājiem, tostarp arī bērniem, pārvietoties drošāk ar kājām un velosipēdu.

Skaņākalna Dabas parks ir unikāls, tā ir dabiska vide, kur automašīnu izmeši ir lieki. Turklāt tā ir dabas aizsargājamā teritorija un jau pa ceļam uz Skaņākalna klinti ir dabas vērtības. Automašīnu radītais troksnis rada lieku traucējumu, izjauc noskaņu unikālajā dabas vietā.

Nākotnē satiksmi dabas parkā plānots ierobežot vēl vairāk un nakts stundās slēgt to pilnībā, lai asfaltētais ceļš un laukumi netiktu izmantoti citiem nolūkiem. Arī Skaņākalna koncepcija paredz daudz mazāku mehanizētā transporta plūsmu, aizstājot to ar videi draudzīgākiem risinājumiem. 

Izņēmums būs iespēja iebraukt ar automašīnu dabas teritorijā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un tūrisma uzņēmējiem, konkrēto gadījumu saskaņojot ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi, kā arī teritorijas uzturēšanas vajadzībām.

Skaņākalna Dabas parkā ieeja ir bez maksas, taču, ja ir vēlme parka teritorijā iebraukt ar motorizētu transporta līdzekli, iebraukšanas maksa ir 10 EUR no vienas transporta vienības.

Valmieras novada pašvaldības mērķis ir radīt drošu vidi unikālajā Skaņākalna Dabas parkā, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, arī respektējot vietējo iedzīvotāju vajadzības.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi zvanot pa tālruni 26365766 vai rakstot uz e-pastu