Informācija par ģimenes ārsta prakses darbības pārtraukšanu

Informējam iedzīvotājus Rūjienas un Mazsalacas apvienībā, ka ar 2024. gada 1. janvāri savu darbību pārtrauc “J. Tralmakas un A. Tralmakas ārsta prakse” .

Pacienti aicināti savas dokumentus sakārtot līdzšinējā ārsta prakses darba vietā Valdemāra ielā 26, Rūjienā, pie medmāsas darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00. Darba laiks otrdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00. 

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, jo dokumentus būs iespējams sakārtot arī pēc 1. janvāra. Vienojoties ar ārstu, jaunus pacientus pieņem dr. Skujiņa, dr. Ločmele un dr. Kalniņa. 

“J. Tralmaka un A.Tralmakas ārsta prakse” līdz šim apkalpoja pacientus Rūjienas pilsētā, Ipiķu, Lodes, Vilpulkas, Ramatas, Vecates un Jeru pagastā. 

Plašākai informācijai aicinām sazināties: tālr. 64263832 vai 29181968.