Improvizē savai izaugsmei (2022)

Improvizē savai izaugsmei (2022)

Improvizē savai izaugsmei (2022)

Improvizē savai izaugsmei (2022)

Projekta īstenotājs: Inguna Dukure. Iniciatīvas grupa “Kopienas terapeitiskā bibliotēka”. 
Pašvaldības finansējums: EUR 900
Projekta mērķis: Stiprināt kopienas individuālo un un kolektīvo mentālo labsajūtu, garīgo izaugsmi un pašapziņu. Sekmēt drošas, uz komunikāciju un sapratni orientētas, atbalstošas kopienas vides attīstību Vaidavas pagastā un apkārtnē. 
Paveiktais: Vaidavas pagasta bibliotēkā profesionālās izaugsmes treneres Aijas Iesalnieces vadībā notika pielietojamās improvizācijas sešu nodarbību cikls. Mācības ir īsu un fokusētu spēļu kopums, kas ļauj teoriju praktizēt mācību telpā – psiholoģiski drošā vidē. Praktizējot jaunu prasmi spēļu veidā, dalībnieks iegūst pozitīvus impulsus, kas ļauj prasmei nostiprināties un dabiski izpausties. Tas nozīmē, ka negaidītās vai nepārtraukti mainīgās situācijās dalībnieks spēs saglabāt mieru un asu prātu, lai rastu veiksmīgus risinājumus un pārliecinoši izmantotu savas zināšanas un pieredzi tad, kad to visvairāk vajag.