Ievēlēta jaunā Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulce

Ievēlēta jaunā Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulce

Vidzemes Augstskolā maijā ievēlēta jauna Satversmes sapulce 40 dalībnieku sastāvā. Satversmes sapulcē darbojas 24 akadēmiskā personāla pārstāvji, astoņi pilna laika studējošie un astoņi vispārējā personāla pārstāvji.

Satversmes sapulce ir Vidzemes Augstskolas augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz diviem gadiem. Satversmes sapulces darba pienākumi ir pieņemt un grozīt augstskolas Satversmi, apstiprināt rektora, prorektoru, Senāta priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ikgadējos ziņojumus, ievēlēt Senātu Revīzijas komisiju, Akadēmisko šķīrējtiesu, sniegt skaidrojumus par Augstskolas Satversmes normu piemērošanu un izskatīt un izlemt citus stratēģiskos jautājumus, kas saistīti ar Augstskolas darbību un neietilpst citu pārvaldes institūciju kompetencē.

Satversmes sapulce uz pirmo sēdi tiksies 25. maijā, kad ievēlēs Satversmes sapulces priekšsēdētāju un apstiprinās Vidzemes Augstskolas jauno Satversmi. Otrā Satversmes sapulces sēde notiks 22. jūnijā un šajā sēdē Satversmes ievēlēs nākamo ViA rektoru, kurš šajā amatā strādās nākamos piecus gadus.

Satversmes sapulces vēlēšanas notika no 22.aprīļa līdz 9.maijam.

Vidzemes Augstskolas vārdā apsveicam visus jaunievēlētās Satversmes sapulces dalībniekus ar ievēlēšanu! Ar Satversmes sapulces dalībnieku pilno sastāvu var iepazīties ŠEIT.