Iespējams saņemt 5000 EUR atbalstu savu ieceru īstenošanai

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valmieras novada Kultūras pārvaldi aicina Valmieras novada kultūras un radošā sektora pārstāvjus līdz 7. jūnijam iesniegt radošās ieceres, piedaloties ne-urbāno teritoriju radošo iniciatīvu kartēšanā starptautiskā projekta IN SITU ietvaros.

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valmieras novada Kultūras pārvaldi aicina Valmieras novada kultūras un radošā sektora pārstāvjus līdz 7. jūnijam iesniegt radošās ieceres, piedaloties ne-urbāno teritoriju radošo iniciatīvu kartēšanā starptautiskā projekta IN SITU ietvaros.

Iecerei ir jāpiedāvā radošs risinājums vismaz vienam no tālāk minētajiem problēmjautājumiem, kas tika identificēti diskusijās ar Valmieras novada kultūras dzīves veidotājiem un iedzīvotājiem projekta pirmajā posmā:

  • limitētas nodarbinātības iespējas lauku reģionos;
  • Valmieras novads nav nacionāli un starptautiski atpazīstams kā kultūras tūrisma galamērķis;
  • nepietiekamas iespējas novada iedzīvotājiem iepazīt laikmetīgo mākslu un kultūru, tradicionālo prakšu dominance;
  • koprades un radošās mūžizglītības ierobežotas iespējas savu kopienu ietvaros;
  • unikālā kultūras mantojuma plašāka iekļaušana tūrisma apritē;
  • publiskā vidē maz māksliniecisko un dizaina risinājumu mūsdienīgas pievilcīgas vides veidošanai.

Divas iniciatīvas, kas atbildīs projekta prioritātēm un ilgs vismaz līdz 2025.gada oktobrim un kuras konkursa kārtībā izvēlēsies projekta komanda, varēs saņemt 5000 EUR atbalstu savu ieceru īstenošanai un dokumentēšanai.

Iniciatīvas iesniegšanas termiņš: 2023.gada 7. jūnijs.

Saite uz pieteikšanās anketu ir šeit. Biežāk uzdotie jautājumi.

IN SITU ir ES programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstīts četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību.

Papildu informācija par projektu insituculture.eu un LKA mājaslapā.