Iespēja pieteikties atpazīstamības zīmei “Gājējam draudzīgs”

Vidzemes plānošanas reģions līdz 2022. gada 25. novembrim izsludina pieteikšanos atpazīstamības zīmes “Gājējam draudzīgs” saņemšanai. Lai veiksmīgi realizētu kādu tūrisma produktu, iesaistītajām pusēm jāstrādā pēc līdzīgiem viesmīlības kvalitātes principiem; atpazīstamības zīme “Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” apliecina pakalpojuma sniedzēja izpratni par tūristu-kājāmgājēju vajadzībām.

Zīme „Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” tiek piešķirtam jebkuram pakalpojumu sniedzējam Baltijas valstīs,  kas vēlas un var piedāvāt pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus, piemēram: informāciju par apkārtnes pārgājienu maršrutiem un sabiedrisko transportu, Wi-fi savienojumu,  dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, piedāvā iespēju izžāvēt slapjās mantas un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus u.c. personīgu ekipējumu. Pakalpojumu sniedzēju loks neaptver tikai nakšņošanas pakalpojuma sniedzējus, bet zīmei var pieteikties arī kafejnīcas, krodziņi un restorāni, tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, veikali u.tml. Zīme nav piesaistīta kādai konkrētai takai vai maršrutam.

Informācija par pakalpojumu sniedzējiem, kas jau saņēmuši atpazīstamības zīmi „Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” Latvijā, Lietuvā un Igaunijā,  pieejama šeit. Līdzīgas kvalitātes zīmes tiek piešķirtas visā pasaulē.

Pakalpojuma sniedzēja atbilstība tiek vērtēta pēc izstrādātiem kritērijiem, kas dalīti divās daļās – būtiskie un ieteicamie. Lai tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņemtu zīmi “Gājējam draudzīgs”, jābūt izpildītiem vismaz 75 % no būtiskajiem kritērijiem.

Naktsmītnēm ir izveidota atsevišķa anketa ar 24 kritērijiem, savukārt, pārējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jāaizpilda vispārējo kritēriju anketa ar 13 kritērijiem. Atsevišķa anketa izveidota arī tūrisma informācijas centriem.

Latvijā zīmi piešķir komisija, kurā ir gan valsts iestādes, gan organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu, tajā skaitā arī Vidzemes plānošanas reģions. Zīmes piešķiršanas komisija tiekas divas līdz trīs reizes gadā un izvērtē iesniegtos pieteikumus.

Visi atpazīstamības zīmes “Gājējam draudzīgs” saņēmēji iegūst zīmes mārketinga komplektu, kurā ietilpst:
– “Gājējam draudzīgs” zīmes plāksnīte,
– uzlīmes lietošanai uz mārketinga materiāliem un citviet,
– pakalpojumu uzskaites lapa, kurā atzīmēt pieejamos gājējiem draudzīgos pakalpojumus, tādējādi informējot savus klientus.

Pieteikuma anketas lejupielādei:

VISPĀRĒJĀ pieteikuma anketa

NAKTSMĪTŅU pieteikuma anketa

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRU pieteikuma anketa

Aizpildītus pieteikumus lūgums līdz 2022. gada 25. novembrim sūtīt: Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma Ekspertei Ilzei Liepai  

Zīmes piešķiršanas sēde notiks 2022. gada 29. novembrī.

Zīmes “Gājējam draudzīgs” koncepts tika izveidots projektā “Pārrobežu pārgājiena maršruts “Meža taka”; iniciatīva turpinās arī pēc projekta ieviešanas beigām.

Jautājumu gaidījumā aicinām sazināties ar Ilzi Liepu, tūrisma eksperti Vidzemes plānošanas reģionā, ; mob.t  +371 29335677

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, 

Gājējam draudzīgs zīmes pieteikšanās termiņa ilustratīvs attēls