Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā vairākās aktivitātēs

mežs

No 2022.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam norisināsies projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” vairākās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 70 tūkstoši eiro. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.


Aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana”(septītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 2,38 miljoni eiro.

Atbalstu var saņemt tikai jaunaudžu retināšanai.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

Aktivitātes “Meža ieaudzēšana”(desmitā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 820 tūkstoši eiro.

Pasākumā var veikt ieaudzēt un kopt mežu, kā arī veikt ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošanakopējais publiskais finansējums ir 932 tūkstoši eiro.
Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi pēc Dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas” – “Atbalsta pasākumi”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja: LAD Sabiedrisko attiecību daļa