Iespēja bez maksas apgūt jauno audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas

Iespēja bez maksas apgūt jauno audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas

Uzņemošās ģimenes aicinātas bez maksas apgūt jauno audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas, kas ir saskaņotas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un tiek realizētas atbilstoši Labklājības ministrijas noteiktajam deleģējumam.

Pieredzējuši lektori (klīniskais psihologs, sociālā darba speciālists, jurists) palīdzēs ģimenēm apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas:

  • izpratni par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasmi nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • spēju novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
  • izpratni par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • izpratni par drošas piesaistes nozīmi un prasmi radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
  • spēju darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijām bērna labklājības nodrošināšanai u.c.

Jauno audžuģimeņu un adoptētāju apmācības sāksies 2022. gada 5. novembrī plkst. 14:00 attālināti ZOOM platformā.

Pieteikšanās:

  • e-pastā
  • vai telefoniski 22312018,
  • vai tīmekļvietnē www.domusatbalsts.lv

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ozola
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS”
valdes priekšsēdētāja
Tālr. 29256484, 22312018
www.domusatbalsts.lv