Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai.

Atjaunotā Kokmuižas kūts ēka ar tai piegulošo vēsturisko uzbrauktuvi celta 1866. gadā. Divstāvu mūra ēka ietilpa staļļu kompleksā, kas sastāvēja no četrām ēkām. Trīs no tām saglabājušās līdz mūsdienām. Šī Kokmuižas kompleksa ēka ir viena no retajām, kas saglabājusies vislabāk. Turklāt tā ir arī vēsturiski spilgta un arhitektoniski izteiksmīga būve. Tāpēc pašvaldība meklēja iespējas, kā to atjaunot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus uzņēmējdarbības vides attīstībai.

Īstenotā projekta ietvaros pilnībā atjaunota divstāvu mūra ēkas fasāde, jumts, nomainītas durvis un logi, iebūvēti arī jumta logi, lai ēka būtu piemērota uzņēmējdarbībai, izveidoti pievadi visām komunikācijām ar iespēju izvēlēties piemērotu apkures veidu, atjaunots vēsturiskais uzbraucamais ceļš un sakārtota ēkai piegulošā iela.

Ēkas iekšpusē pirmajā stāvā atjaunots vēsturiskais segums – sarkano ķieģeļu grīdas klājs ar trapiem, salabotas, apmestas un nokrāsotas mūra sienas, saglabājot vēsturisko sienu velvējumu. Telpu dekoratīvā apdare atstāta turpmākā uzņēmēja ziņā, lai nodrošinātu iespēju veidot uzņēmējdarbības veidam atbilstošu interjeru.

Kokmuižas vēsturiskā kūts ēkas atjaunošanas projektu augstu novērtējuši profesionāļi, 2022. gadā piešķirot Atzinību starptautiskā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka”.

“Mūsu pašvaldībā vienmēr respektēta ēku vēsturiskā būtība,” uzsver Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, “tāpēc to atjaunošanā meklējam iespējas, kā sabalansēt gan izmaksas un energoefektivitāti, gan izmantot tādus materiālus, kas atbilst ēku arhitektoniski vēsturiskajam tēlam. Lai gan Kokmuiža nav valsts nozīmes vēsturisks vai kultūras piemineklis un tai ir tikai vietējas nozīmes kultūras mantojuma statuss, pielikām visas pūles, lai galarezultāts atbilstu vēsturiskajam veidolam. Plānošanā un projektēšanā tika ņemts vērā arī arhitekta un būvpētnieka Ilmāra Dirveika veiktais pētījums par Kokmuižu. Līdzīgi domājam arī tagad, kad ēka pabeigta, lai atrastu tās veidolam un vēsturei piemērotus nomniekus. Piemēram, šajā skaistajā vēsturiskajā ēkā labi iederētos alus darītava, maizes ceptuve vai kāda meistardarbnīca, savukārt ēkās otrajā stāvā ir iespēja izveidot restorānu un organizēt pasākumus.”

Lai uzzinātu vairāk par iespējām nomāt Kokmuižas kompleksa vēsturisko ēku, aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības vecāko uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Initu Niedzviedzi pa tālr.: 64207157 vai e-pastu: .