Iespēja atbalstīt “Improvīziju” – jauniešu organizētu improvizācijas vakaru Latvijas tūri

Jau vairāk nekā gadu dzīve noris attālināti (mācoties e-klasē un sazinoties e-pastos). Vai ekrāns spēj kompensēt klātienes saziņu, satikšanos un enerģijas apmaiņu? Nebūt ne. Kāds ir risinājums? Padošanās? Nebūt ne – Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas (VPVĢ) jaunie improvizatori ir apņēmības pilni noorganizēt svētkus un satikšanos ar improvizatoriem un iedzīvotājiem no visas Latvijas, organizējot improvizācijas vakaru Latvijas tūri “Improvīzija”.

Ideja ir pavisam vienkārša – vienas nedēļas laikā, ietilpstot divās automašīnās, deviņi improvizatori uzstāsies septiņās dažādās vietās ar improvizācijas vakariem, turklāt četrās no tām piedāvājot arī meistarklases, lai labāk iepazītos ar vietējiem improvizatoriem. Tūre aptvers visu plašo Latviju, piedāvājot improvizācijas vakarus tādās kopienās, kas ģeogrāfisku vai citu iemeslu dēļ nevar piedāvāt tik plašu kultūras daudzveidību vietējiem iedzīvotājiem. Uzstāšanās ir plānota gan pilsētās (Alūksne, Līvāni, Dobele), gan arī ciemos (Nīgrandes pagasta Kalni, Dundaga), protams, arī tepat, Valmierā.

Lai ieceri varētu īstenot, jau vairākus mēnešus tiek īstenotas aktivitātes vajadzīgā finansējuma iegūšanai. Pašlaik ikviens tiek aicināts atbalstīt jauniešu radīto projektu šeit. Katrs projekta atbalstītājs saņems arī balvu par veikto ieguldījumu projekta īstenošanā. Līdz šim jau ir veiktas vairākas veiksmīgas sarunas par iespējamo sadarbību, tāpēc paldies par noticēšanu jauniešu spējām jāsaka gan Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijai, gan Valmieras pilsētas pašvaldībai, gan biedrībai “Teātris un izglītība”, gan AS “Latvijas Finieris”. Kopībā ir spēks!

Jāatgādina, ka improvizācijas teātris ir tāds drāmas paveids, kur noris aktīva mijiedarbība starp skatītāju un aktieri, kur skatītājs sniedz ieteikumus, kādos apstākļos aktieriem izspēlēt etīdi bez jebkādas iepriekšējas sagatavošanās vai jau zināma norises scenārija. Ņemot vērā iesaistes nepieciešamību, improvizācijas teātris būs ideāli piemērots kontakta izveidošanai ar publiku, kā arī pārliecības radīšanai par katra ietekmi mākslas darba radīšanas procesā.

“MoDrIs” ir VPVĢ teātra sporta pulciņš, kas jau iepriekš ir īstenojis visai ambiciozus projektus, labiekārtojot teātra klasi skolas bēniņos, kā arī izveidojot mācību materiālu “Improvizācijas teātra spēles”. Pēdējā publiskā uzstāšanās bija “Debesmannas stāstu vakarā” – pasākumā 2020.gada Valmieras pilsētas svētku laikā.

Projektu banka ir Latvijā radīta kolektīvā ieguldījuma platforma, kas kalpo par satikšanās vietu radošu, sabiedrībai nozīmīgu projektu autoriem un viņu atbalstītājiem. Idejas šeit kļūst par reāliem projektiem, kurus ikviens līdzcilvēks var atbalstīt ar finansiālu ieguldījumu. Platformas mērķis ir ne vien palīdzēt rast līdzekļus jaunām idejām, bet arī popularizēt kolektīvā ieguldījuma principu Latvijas sabiedrībā. Projektu banka top ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Informāciju sagatavoja:

Beāte Tetere, VPVĢ 10.c klases skolniece