Ieslodzījuma vietas – atvērtas brīvprātīgajam darbam

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās, lai kopējiem spēkiem padarītu mūsu sabiedrību drošāku.

Ir pierādīts, ka brīvprātīgais darba veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds, un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības – pērļošana, datorprasmes, teātris, mūzika, šahs, futbols un citas aktivitātes, kas ir paša brīvprātīgā aizraušanās.

Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam?

Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība.

Ko piedāvā Ieslodzījumu vietu pārvalde?

  • apmācības;
  • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
  • apmaksātus ceļa izdevumus;
  • ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā darba veikšanas dienā;
  • naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
  • supervīzijas;
  • konference brīvprātīgajiem;
  • rekomendācijas vēstuli, kas noder tālāka karjerā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, ar labām laika plānošanas spējām, un jāprot valsts valoda.

Ja Tevi šis aicinājums uzrunāja, tad aizpildi pieteikumu šeit un ar Tevi sazināsies IeVP pārstāvis. Vēlāk Tu vari piedalīties apmācībās, parakstīt brīvprātīga darba līgumu un dot savu pienesumu ieslodzīto resocializācijā!