Iesaisties Valmieras novada ģerboņa izveidē

2021. gada 1. jūlijā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam darbu Latvijā uzsāka jaunizveidotās pašvaldības. Līdz ar Valmieras novada izveidi, kurā apvienojās Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Strenču, Rūjienas novadu pašvaldības, no 2021. gada 1. jūlija spēku zaudēja Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību ģerboņi.

Lai veidotu spēcīgu simbolisko un emocionālo identitāti Valmieras novadam, stiprinātu iedzīvotāju piederības un lepošanās sajūtu savai dzīvesvietai, 2021. gada 7. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti domes sēdē lēma uzsākt Valmieras novada ģerboņa izstrādi. Valmieras novada ģerboņa izstrāde plānota līdz 2022. gada 30. septembrim, konsultējoties ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju.

Līdz Valmieras novada ģerboņa izstrādei un apstiprināšanai, Valmieras novada pašvaldība lietos mazo valsts ģerboni kopā ar pašvaldības nosaukumu.

Viens no pirmajiem Valmieras novada ģerboņa izstrādes soļiem ir ģerboņa koncepcijas izstrāde un simbolu izvēle. Valmieras novada pašvaldībai ir svarīgi vēsturiski svarīgajā un nozīmīgajā procesā iesaistīt iedzīvotājus, tāpēc aicinām izteikt viedokli par vienojošajiem Valmieras novada aspektiem.

APTAUJU ELEKTRONISKI IESPĒJAMS AIZPILDĪT ŠEIT

Nākamais solis būs Valmieras vienojošās identitātes “pārvēršana” heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.

Šīs aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā un izmantoti ģerboņa izstrādes procesā.

Aptauju iespējams aizpildīt līdz 2021. gada 23. decembrim