Iesaisties aptaujā par ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldības domes 29. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums septiņām ielām Valmieras novadā mainīt nosaukumus, jo tie ietver padomju un nacistiskā režīma slavinošus simbolus. Savus priekšlikumus jauniem ielu nosaukumiem piedāvā kultūras un vēstures eksperti, bet iesaistīties aicināti arī Valmieras novada iedzīvotāji, līdz 1. septembrim aizpildot aptauju gan elektroniski, gan drukātā veidā nogādājot pašvaldībā savu priekšlikumu ielu nosaukumu maiņai.

Lai noteiktu, kurām ielām ir jāmaina nosaukumi, Valmieras novada pašvaldībā tika izveidota  “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”. Tās eksperti ir izvērtējuši Valmieras novadā esošo ielu nosaukumu atbilstību mūsdienu politiskajai iekārtai un situācijai, un snieguši pamatojumu maiņai, kā arī priekšlikumus/ rekomendācijas jauniem ielu nosaukumiem atbilstoši “Vietvārdu informācijas noteikumu” 37. punktu, kā arī likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 3. pantu.

Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus divu mēnešu laikā – līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt savus priekšlikumus par ielu nosaukumiem vai izvēlēties “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupas” priekšlikumus/ rekomendācijas ielu nosaukumu maiņai. Aptauja pieejama šeit, pašvaldības un apvienību Facebook lapās, lietotnē “Valmiera”.

Tāpat aptaujas anketa publicēta pašvaldības informatīvā izdevuma jūlija numurā (7 (25)), kas iedzīvotājiem tika izplatīts no 17. līdz 21. jūlijam. Aizpildītās aptaujas anketas lūgums ievietot pastkastītē pie Valmieras novada pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pastkastītēs pie novada apvienību pārvaldēm, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai novada bibliotēkās!

Aptauja ir anonīma un priekšlikumi tiks prezentēti publiskajā apspriešanā apkopotā veidā.

Pēc priekšlikumu saņemšanas, apkopošanas un izvērtēšanas tiks izsludināta sabiedriskā apspriešana par ielu nosaukumu maiņas priekšlikumiem. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks virzīti izskatīšanai pašvaldības pastāvīgajās komitejās un apstiprināšanai pašvaldības domes sēdē, ne vēlāk kā mēnesi pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām.

Septiņas ielas, kurām Valmieras novadā mainīs nosaukumus, ir:

  1. Andreja Upīša iela Valmierā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Pāvila Rozīša ielu.
  2. Riharda Gredzena iela Valmierā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Hermaņa Enzeliņa ielu.
  3. Leona Paegles iela Valmierā.  Darba grupa vēl strādā pie priekšlikuma ielas nosaukuma maiņai.
  4. Jāņa Vintēna iela Burtniekos, Burtnieku pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Zandarta ielu.
  5. Oktobra iela Matīšos, Matīšu pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Kārļa Ābeles ielu.
  6. Uzvaras iela Sedā. Darba grupas priekšlikumus pārsaukt par Saules ielu.
  7. Pionieru iela Valmiermuižā, Valmieras pagastā. Darba grupas priekšlikums pārsaukt par Ķīša Pētera ielu.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties un ieteikt pašvaldībai savus priekšlikumus!

Aptauja par ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā