Iepazīsties ar atbalsta centra “Solis” pakalpojumiem!

Šī gada sākumā Valmierā durvis vēris jauns atbalsta centrs “Solis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā ik dienu darbojas ap 30 klientu, taču kopumā centrs nodrošina iespēju saņemt pakalpojumu 60 personām ar garīga rakstura traucējumiem un 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Klienti šeit darbojas gan dienas aprūpes centrā, gan arī specializētajās darbnīcās, kur top skaistas, ar mīlestību darinātas neatkārtojamas lietas.

Atbalsta centrā “Solis” piedāvātās nodarbības ir ne tikai izglītojošas un attīstošas, bet arī rada prieku. Cilvēki šeit apgūst dažādas praktiskas prasmes, mācās socializēties un izprast, ko nozīmē darbs. Klienti dienas centrā iemācījušies izliet papīru, no kā veido ne tikai tradicionālas kartītes, bet arī neparastākas lietas, piemēram, krāsainās papīra figūrās iestrādājot puķu un dārzeņu sēklas, kas laistot skaisti plaukst pretī pavasara saulei. Tikmēr šūšanas darbnīcā tiek gatavotas praktiskas lietas un ir jau pat konkrēti pasūtījumi – tautastērpu un apavu maisiņi vietējam tautas deju kolektīvam. Kokapstrādes darbnīcā iespējams veidot ikdienā pielietojamas lietas – apģērbu pakaramos, naktslampiņas, dažādas spēles un pat mūzikas instrumentus. Cilvēki šeit iegūst gan jaunus draugus, gan jaunas prasmes, un ikviens “Solī” jūtas gaidīts un noderīgs. 

Centrā tapušās lietas ir iespējams iegādāties ikvienam, kurš ar ziedojumu vēlas atbalstīt “Solis” darbību.

Atbalsta centrā “Solis” pieejams:

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas veicina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem. DAC pakalpojumu sniedz vai nodrošina:

  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • ja ir pieejamas brīvas pakalpojuma vietas, tas  tiek sniegts: 1) citām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta III invaliditātes grupa; 2) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav noteikta invaliditāte.

Specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Specializētās darbnīcas ir sociālais pakalpojums, kas veicina personu darbspējas un attīsta nodarbinātībai nepieciešamās prasmes. Specializētās darbnīcas pakalpojumu nodrošina:

  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • ja ir pieejamas brīvas vietas, pakalpojums tiek sniegts citām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem: 1) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta III invaliditātes grupa;  2) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav noteikta invaliditāte.

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas veicina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. DAC pakalpojumu nodrošina:

  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte;
  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri mācību vai darba dēļ uz laiku nedzīvo ģimenē.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Tajā pašvaldība nodrošina dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kam ir paredzētas piecas atsevišķas telpas. Tāpat centra telpās paredzētas arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu atbalsta grupu nodarbības.

Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu pašvaldības izveidotā infrastruktūrā nodrošina sociālo pakalpojumu reģistrēts pakalpojumu sniedzējs – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, pamatojoties uz Deleģējuma līgumu.

Kontaktinformācija:
Atbalsta centrs “Solis”, Rīgas iela 53 C, Valmiera;
Vadītāja: Ina Miķelsone, tel. 29289487;
Kontaktpersona biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība”: Inga Brente-Mieze, tel. 26600331.

Par pakalpojumu piešķiršanu un nepieciešamiem dokumentiem aicinām sazināties ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vecāko sociālo darbinieci projekta jautājumos Karlīni Jākabsoni, tel. 64207151; 27097013, e-pasts: .

Foto galerija no atbalsta centra “Solis” arhīva.