Iepazīsti Latviju, apmeklējot septiņus kultūras un dabas mantojuma ceļus

Iepazīsti Latviju, apmeklējot septiņus kultūras un dabas mantojuma ceļus

Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti vairāk nekā 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, pludmales un citas vietas. Visi šie objekti sarindoti 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot, var atrast un izprast Latvijas unikālās vērtības. Viens no tiem – Baltijas ceļš – ved arī cauri Valmieras novadam, iekļaujot tādus objektus kā Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca un Ziloņu iela Valmierā.

Kultūras ministrija 2022. gadā turpina pērn aizsākto informatīvo kampaņu “Atrastā Latvija”. Tās laikā ikvienam būs pieejama mājaslapa atrastalatvija.lv, kurā iespējams uzzināt vairāk par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, gūt praktisku informāciju par objektu apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas spēlē. Informāciju par kultūras un dabas mantojuma ceļiem, tajā iekļautajiem objektiem šogad iespējams apskatīt arī kampaņas Instagram kontā @AtrastaLatvija.

Spēles “Atrastā Latvija” ietvaros, publicējot fotoattēlus no apmeklētajām vietām vai aizpildot mājaslapā pieejamās Uzdevumu lapas, kas radītas individuāli katram kultūras un dabas mantojuma ceļam, būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas ar ģimeni apmeklēt šogad atklāto Zinātnes centru Vizium un citas balvas. Vairāk par spēli vari uzzināt: https://www.atrastalatvija.lv/speles-noteikumi/

“Paveiktais ir nozīmīgs ne tikai šodienas skatījumā, tas ļaus saglabāt un nodot unikālās Latvijas dabas un kultūras mantojuma vērtības arī nākamajām paaudzēm. Vēlos pateikties visiem iesaistītajiem par paveikto darbu, bet Latvijas iedzīvotājus aicinu aut kājas un doties ceļā! Lai arī esmu daudz ceļojis pa Latviju, tomēr ikreiz sastopos ar jauniem un negaidītiem atradumiem – esmu pārliecināts, ka līdzīgi jutīsies ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš apmeklēs atjaunotos un jaunuzceltos objektus”, aicina kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. gada četrās kārtās, atjaunojot un izbūvējot vairāk nekā 60 kultūras un dabas mantojuma objektus 40 Latvijas pašvaldībās, kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl turpinās, un tie tiks pilnībā pabeigti 2023. gada nogalē, tādēļ kampaņā nav iekļauti. No kopumā ieguldītajiem 120 888 186,97 eiro, 68 359 170,24 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi, 52 103 171,47eiro ir valsts un pašvaldību, bet 425 845,26 ir privātie ieguldījumi. Finansējumam varēja pieteikties pašvaldības no visas Latvijas, piesaistot projektu partnerus. Dalībnieku izvēle notika, izvērtējot ieceru starptautisko un nacionālo nozīmību, kā arī sasaisti ar pašvaldību attīstības stratēģijām. 

Kultūras ministrija administrē Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” veiktos ERAF ieguldījumus Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā.