Informācija uzņēmējiem saistībā ar ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā

Valmieras novadā septiņām ielām piešķirti jauni nosaukumi, tā 28. martā lēma Valmieras novada pašvaldības domes deputāti. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu nosaukumu mainīs šādām ielām:

1. Valmierā:
1.1. Andreja Upīša iela turpmāk būs Ziemeļu iela;
1.2. Riharda Gredzena iela turpmāk būs Kastaņu iela;
1.3. Leona Paegles iela turpmāk būs Pāvila Rozīša iela;
2. Valmieras pagasta Valmiermuižā – Pionieru iela turpmāk būs Zirgu iela;
3. Burtnieku pagasta Burtniekos – Jāņa Vintēna iela turpmāk būs Ozolu iela;
4. Matīšu pagasta Matīšos – Oktobra iela turpmāk būs Senču iela;
5. Sedā – Uzvaras iela turpmāk būs Saules iela.

Uzņēmumu reģistrs (UR) informē, ka gadījumos, kad mainās adreses – šajā gadījumā ielu nosaukumu maiņa, UR informāciju par jaunajām adresēm automatizēti saņem no Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra (VAR), un līdz ar to tiesību subjektu (uzņēmumu, organizāciju u.c.) juridisko adrešu aktualizācija UR vestajos reģistros notiek automatizēti. 

Tomēr UR vērš uzmanību, ka automatizētā juridisko adrešu aktualizācija notiek tikai tad, ja uzņēmuma, biedrības u.tml. juridiskā adrese kādā no UR vestajiem reģistriem (piemēram, komersantiem – komercreģistrā, biedrībām – biedrību un nodibinājumu reģistrā u.tml.) pilnībā sakrīt ar adresi, kas ierakstīta VAR. Ja UR vestajos reģistros reģistrētā juridiskā adrese neatbilst VAR datiem, automatizētā aktualizācija nenotiek, un tādā gadījumā klientam UR jāsniedz iesniegums ar lūgumu aktualizēt juridisko adresi. Šajā gadījumā par juridiskās adreses aktualizāciju valsts nodeva nav jāmaksā.

Saistībā par ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā, UR informē, ka notikusi automatizēta 90 tiesību subjektu (uzņēmumu, organizāciju) juridiskās adreses maiņa, tomēr UR nevar pateikt, vai būs vēl turpinājums, jo tas ir atkarīgs no adrešu maiņas apstrādes VAR – juridisko adrešu automatizētās aktualizācijas UR vestajos reģistros process ir turpinājums adrešu maiņai VAR.

Tāpēc UR aicina – pārliecināties UR informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/, vai uzņēmumam, biedrībai vai citam tiesību subjektam UR reģistrēta pareiza juridiskā adrese. UR informācijas tīmekļvietnē aktuālie dati pieejami bez maksas un bez autentifikācijas, vēsturiskie dati un dokumenti pieejami bez maksas, bet ar autentifikāciju (poga “ieiet” lapas augšā, labajā pusē). Neatbilstības gadījumā jāvēršas UR, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu aktualizēt juridisko adresi. Adrešu informācijas aktualizēšanu UR veic bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Papildus norādāms, ka, ja adreses maiņa skar iepriekš norādītu adresi kādā klienta iesniegtajā dokumentā, piemēram, dalībnieku reģistra nodalījumā (SIA), akcionāru reģistra nodalījumā (AS), šajos gadījumos automatizēta adreses aktualizācija nenotiek – šajā gadījumā klientam jāpiesaka izmaiņas UR. To var darīt gan tagad, balstoties uz adreses aktualizāciju, gan vēlāk – brīdī, kad tiesību subjekts reģistrācijai UR piesaka kādas citas izmaiņas. Šajos gadījumos valsts nodeva ir jāmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz UR informatīvo tālruni 67031703 vai rakstīt uz .

Informācija par ielu nosaukumu maiņu Valmieras novadā.