Iekļaut un iekļauties

2021.gada augustā – laikā, kad vēl vasara pilnā plaukumā, bet jaunais skolas gads jau piesaka savu tuvošanos – biedrība “Kopā varam!” sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru organizēja vasaras nometni – 5 dienu apmācību ciklu, lai visas ieinteresētās puses diskutētu un veidotu vienotu pieeju dažādu personu grupu iesaistīšanai sabiedrības dzīves aktualitātēs, izglītībā, darba tirgū.

Mācībās piedalījās 56 dalībnieki – personas ar dažādām funkcionālām iespējām, bērnu ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem vecāki un citi ģimenes locekļi, NVO pārstāvji, Valmieras un novada skolu un tehnikuma pedagogi, atbalsta komandu pārstāvji, Valmieras novada pašvaldības nodaļu pārstāvji, uzņēmēji.

Katru dienu ar dalībniekiem strādāja pieredzējuši savas jomas profesionāļi, kuriem ir pieredze arī darbā ar personām ar dažāda veida traucējumiem.

Jaunā Rīgas teātra aktiera Viļa Daudziņa vadībā nometnes dalībnieki ieklausījās pārdomās par emociju nozīmi mūsu ikdienas dzīvē, empātijas spēju un robežu paplašināšanu. Un, protams, tika izmantota iespēja kaut vai nedaudz paklausīties stāstus par izrādēm un kultūras dzīvi.

Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs Edmunds Apsalons soli pa solim nodemonstrēja, kā izprast un atšifrēt sarunu partnera nodomus un virzīt sarunas konstruktīvā gultnē.

Horeogrāfs un fitnesa treneris Ralfs Upmanis mācīja pievērst uzmanību savam ķermenim, pieņemt un akceptēt to, kā arī iesaistīja klātesošos daudzveidīgā praktiskā darbībā.

Pasniedzēja Rasmusa Filipa Geka vadībā dalībnieki apguva kritiskās domāšanas pamatnostādnes, lai prastu operatīvi orientēties mūsdienu informācijas plūsmā, kā arī mācījās izprast atšķirību starp patiesām un viltus ziņām, lai tādējādi pasargātu savu un apkārtējo mentālo veselību.

Psihoterapeita Artūra Miksona nodarbības klausītājiem palīdzēja izprast psihiskās veselības nozīmi un apgūt noderīgus algoritmus problēmu risināšanai.

Sasniegtie rezultāti:

  • dalībniekos un līdz ar to arī sabiedrībā veidota objektīva izpratne par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm,
  • informēti un apmācīti dalībnieki, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,
  • apgūti dažādi veidi, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem, novērst ģimeņu un atbalsta personu izdegšanu, atrast iekšējos resursus.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu un var palīdzēt gan iekļaut, gan iekļauties. Esam pārliecināti, ka, piedaloties šajā projektā, visi esam kļuvuši dzīvesgudrāki un zinošāki, līdz ar to padarot dzīvi Valmierā labāku, gaišāku, iekļaujošāku.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

projekta koordinatore Daiga Ramata, biedrība “Kopā varam!”