Iegulda, lai rosinātu izvēlēties autobusa vadītāja profesiju

Arī pasažieru pārvadātājs SIA “VTU Valmiera” ikdienas darbībā pieredz visā Latvijā pastāvošu tendenci – trūkst autobusu vadītāju. Lai rosinātu izvēlēties šo profesiju, uzņēmums iegulda mācību nodrošināšanā.

“Autobusa vadītāja darbs nav viegls – atbildība par pasažieru drošību, jābūt gatavam riska situācijām ceļu satiksmē, jāstrādā pēc slīdošā darba grafika, svarīga arī pozitīva attieksme pret pasažieriem. Autobusa vadītājam jābūt profesionālim, turklāt zināšanas regulāri jāatjauno un prasmes jāstiprina. Tā kā par autobusa vadītāju var kļūt pēc 24 gadu vecuma sasniegšanas, jaunieši nereti ir jau izvēlējušies citu profesiju. Arī atalgojums ir svarīgs jautājums, kas atkarīgs no valdībā pieņemtajiem lēmumiem. SIA “VTU Valmiera” ir svarīga ilgtspējīga attīstība. Mēs ne tikai nodrošinām kvalitatīvu pakalpojumu, bet mums rūp, ka arī pēc gadiem būs, kas šo pakalpojumu varēs nodrošināt un veiks to kvalitatīvi. Tāpēc, pateicoties uzņēmuma valdei, turpinām ieguldīt līdzekļus jauno profesionāļu sagatavošanā. Rudenī darbu sācis atjaunots pilsētas maršrutu autobuss, kas speciāli pielāgots mācību vajadzībām,” stāsta SIA “VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš.

“Situācija šobrīd ir sarežģīta. Ņemot vērā, ka Latvijā pieprasījums apgūt autobusa vadītāja profesiju sarūk, autoskolas nav ieinteresētas ieguldīt līdzekļus mācību autobusu iegādei, lai sagatavotu topošos vadītājus. Piemēram, Vidzemē ir tikai divi mācību autobusi – Gulbenē SIA “Gulbenes Auto Moto” un Valmierā SIA “VTU Valmiera”. Līdz ar to sadarbībā ar instruktoriem mācības ir iespējams veikt arī citu autoskolu kursantiem,” stāsta Vizbulīte Kalēja, SIA “VTU Valmiera autoskola” direktore.

Jāpiemin, ka SIA “VTU Valmiera autoskola” kursantiem, kuri pirms mācību uzsākšanas ir pārliecināti, ka vēlēsies strādāt par autobusa vadītāju SIA “VTU Valmiera”, ir iespēja vērsties uzņēmumā ar lūgumu izvērtēt kursanta piemērotību autobusa vadītāja amata pienākumu izpildei uzņēmumā, noslēdzot mācību līgumu. Līgums nosaka, ka 50% mācību izmaksu sedz klients un 50% – uzņēmums, savukārt kursants pēc D kategorijas iegūšanas slēdz darba līgumu ar SIA “VTU Valmiera”. Uzņēmuma ieguldīto izmaksu pilnīgai segšanai autobusa vadītājam uzņēmumā nepārtraukti jānostrādā vismaz divi gadi.

Nākamās mācības, lai iegūtu autobusa vadītāju kvalifikāciju, SIA “VTU Valmiera autoskola” sāksies 8.novembrī (pieteikšanās līdz 5.novembrim). Plašāka informācija par mācībām pieejama SIA “VTU Valmiera” mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Autovadītāju apmācība”, kā arī zvanot pa tālruni 64220469 vai 26480067.

Informāciju sagatavoja:

SIA “VTU Valmiera”