Iedzīvotāju tikšanās par plānotajiem darbiem Salacas upē

Salaca

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs aicina Mazsalacas un tuvējo apkaimju iedzīvotājus uz tikšanos par plānotajiem darbiem Salacas upē un upmalu mežos vasarā.

Tikšanās notiks:
11.aprīlī plkst.17.30-18.30 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 9, Mazsalacā.

Stāstīsim:
Kur un kādi darbi plānoti Salacas upē vasarā?
Kā apsaimniekos upmalu mežus Korģē un Svētupē?
Kā iesaistīties darbos, kas uzlabos Salacas upes kvalitāti?

Vēl būs iespēja plašāk uzzināt par Salacas un tās pieteku ūdens kvalitātes monitoringu un projektu “Life is Salaca”, ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” , Dabas aizsardzības pārvalde, Makšķernieku Klubs Salackrasti, Valsts zinātniskais institūts BIOR, lai uzlabotu Salacas upes ekoloģisko kvalitāti.

Tikšanos ar iedzīvotājiem organizē biedrība MK Salackrasti LIFE Programme projekta “Life is Salaca” ietvaros.