Iedzīvotāju tikšanās Kocēnos

27. marta vakarā Kocēnu pagasta bibliotēkā Valmieras novada Attīstības pārvalde aicināja uz tikšanos Kocēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas apmeklētāju telpa bija klausītāju piepildīta, kas apliecināja, ka kocēniešiem rūp vietas, kur viņi dzīvo, attīstība.

Tāpat kā jau aizvadītajās sapulcēs, arī šoreiz tikšanās sākumā Attīstības pārvaldes speciālisti iepazīstināja ar Valmieras novada pašvaldības rīkotajiem projektu konkursiem neformālajām iedzīvotāju grupām, biedrībām, uzņēmumiem, kā arī informēja par jaunajā Pašvaldību likumā noteiktajām iedzīvotāju līdzdalības iespējām.

Kocēnu pagasts ietilpst biedrības “No Salacas līdz Rūjai” atbalstāmajā teritorijā, un aizvadītajā plānošanas periodā Kocēnu pagastā, pašvaldībai piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai paredzēto finansējumu, īstenoti vairāki sabiedriskā labuma projekti, ko iedzīvotājiem bija iespēja redzēt biedrības sagatavotajā prezentācijā, kā arī ikdienā savā dzīvesvidē baudīt projekta rezultātus. Gatavojoties jaunā plānošanas perioda 2023.–2027. gadam stratēģijas izstrādei, biedrība aicināja klātesošos izteikt iespējamo projektu idejas, un kocēniešiem nebija ilgi jādomā – sadaloties vairākās grupās, tapa virkne ideju.

Vairākas no izteiktajām idejām bija saistītas ar Kokmuižas pils kompleksu – tā attīstība iedzīvotājiem ir svarīga, jo pils un tās apkārtne ir ne tikai pievilcīgs tūrisma objekts, bet arī vieta, kur brīvo laiku aktīvā atpūtā un pastaigās ainaviskā vidē pavada iedzīvotāji.

Iedzīvotāji nav atmetuši ideju īstenot pagājušajā gadā pašvaldības līdzdalības budžeta konkursā iesniegto ideju par tiltiņa izbūvi aiz Kokmuižas pils. Soli pa solim ar vietējo iedzīvotāju, īpaši Vanagu ģimenes pūlēm un darbu, notiek aiz pils esošā dīķa apkārtnes sakopšana, to padarot par pievilcīgu pastaigu vietu. Iedzīvotāji saskata iespēju šeit izveidot arī izziņas taku, kas vēstītu par Kokmuižas vēsturi, parkā redzamo. Otrpus pilij, blakus Kocēnu Sporta namam top ābeļdārzs, sapulcē sanākušie izteica ideju, ka būtu nepieciešams izveidot takas turpinājumu līdz ābeļdārzam. Tāpat būtu svarīgi turpināt dīķa attīrīšanu.

Vēl kā pastaigu vietu iedzīvotāji saskata Kocēnu dīķi, kas atrodas pie Kokmuižas promenādes. Vienā pusē ūdenstilpes pastaigu taka jau izveidota, iedzīvotāji vēlas, lai taka vestu visapkārt tai, izmantojot tauvas joslu.

Vairāki iedzīvotāji norādīja, ka maz apdzīvota ir Kocēnu estrādes teritorija. Ņemot vērā, ka dažādi pasākumi arvien biežāk notiek Kokmuižas pils tuvumā, tostarp arī Kokmuižas promenādē, iedzīvotāji ierosināja estrādes teritoriju pārveidot par atpūtas un rotaļu vietu ģimenēm ar bērniem, kā arī senioru veselību veicinošām aktivitātēm. Uz estrādes teritoriju gar dīķi ved gājējiem droša, izgaismota un bruģēta gājēju ietve.

Aktuāls jautājums ir arī par peldvietas izveidi. Klātesošie rosināja to izveidot pie Brandeļa ezera. Tā kā daļa ezeram piegulošās teritorijas ir privātīpašums, pašvaldības pārstāvji norādīja, ka pastāv iespēja peldvietu un pieeju ezeram ierīkot tajā zemesgabalā, kas ir pašvaldības īpašumā.

Tāpat klātesošie, kuri darbojas Kocēnu skautu vienībā vai kuru bērni ir bijuši aktīvi vienības dalībnieki, aktualizēja jautājumu par Skautu mājas Alejas ielā 1 attīstības plāniem. Savukārt citi vietējie iedzīvotāji, kuriem rūp kopējā ainava un tās pievilcība, norādīja, ka, sākoties jaunajai vasaras tūrisma sezonai, būtu nepieciešams padomāt par Alejas ielas 1 ēkas apkārtnes estētisko iekļaušanos kopējā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā. Piemēram, pārdomāt par publiskās āra tualetes atrašanās vietu vasaras periodā.

Klātesošie vienbalsīgi atzina, ka Kocēni ir skaista, sakopta un perspektīva vieta Valmieras novadā, kur dzīvot un atpūsties, un kopīgiem spēkiem ir jāturpina tās attīstība.