Iedzīvotāju iniciatīvas projektā iepazīst vēsturisko fotogrāfiju stāstus

2023. gada novembrī ar tikšanos Ipiķos noslēdzās Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projekts “4, 5, 6 – tie mums ar’ nav sveši…”. Projekts ir turpinājums projektam “1, 2, 3 – tie citi būs drīz…” stāstnieku pēcpusdienām Ramatā, Ipiķos un Vērsī.

Projekta dalībnieki kļuva bagātāki ar papildināto vēsturisko fotogrāfiju kolekciju un to stāstiem par vēsturi, dzimtām, mājām, nozīmīgām personībām. Projekta ietvaros sadarbībā ar Valmieras integrētās bibliotēkas novadpētniecības eksperti Agitu Lapsu un biedrību “Attīstības un inovāciju mācību centrs” darbs pie digitalizācijas turpināsies arī pēc projekta noslēguma. Skaisti pārsteigumi uzradās projekta dalībniekiem. Aktīvi meklējot senās fotogrāfijas no Ramatas, Ipiķiem un ciemata Vērsis, informācija tiek izvietota arī sociālajā medijā Facebook, aicinot pārskatīt iedzīvotājiem savus senos foto albumus. Tā projektā neklātienē iesaistās jauni dalībnieki. Mums ir liels prieks, ka pēc info ievietošanas internetā ir atsaukušies cilvēki, kuri nedzīvo tajā apkaimē un praktiski nav iesaistīti klātienes pasākumos, bet kuriem arhīvā ir projektu interesējošas fotogrāfijas un senie dzimtas stāsti,  kas caur Facebook vai e-pastu nonāk pie projekta dalībniekiem. Liels PALDIES Artūram Altbergam, Viesturam Rencim, Valdim Leskam, Lailai Lūsei, Līgai Siliņai par neklātienes foto meklēšanu un stāstu sūtīšanu.

Agitas Lapsas iedvesmas vārdi: “Paldies, Dace Liepa un Ramatas, Vērša, Ipiķu un Mazsalacas ļaudīm par šo atklājumiem bagāto gadu! Es esmu par tikšanos un sirsnīgām sarunām, kas paceļ un iedvesmo, atdod godu iepriekšējo paaudžu veikumam, atgriež mums piederības sajūtu savai zemei un kopienai! Lai mums izdodas labās lietas turpināt!

Vairāk par projektu uzziniet mājaslapā https://123tiecitibusdriz.mozellosite.com/

Paldies aktīvākajiem stāstu vācējiem – Zanei Jeskei, Lienei Apsītei, Baibai Zilpaušai, Gunitai Penkai, Vasilinai Sermai, Ievai Vītoliņai, Dacei Liepai, Lienei Rokpelnei, Leldei Ančevskai, Inesei Kūlai, Dainai Fronbergai, Zaigai Ivanovai, Sandrai Zālītei, Dacei Tauriņai, Saivai Vējai, Valdim Leskam, Dacei Caunai, Annai Kauliņai, Modrim Meisterim, Olgai un Dainim Rasām, Initai un Sniedzei Sermām, Sandrai Zālītei, Ievai Liepiņai, Daigai Spricei un Ingrīdai Vīķei!

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Dace Liepa

Valmieras novada pašvaldības 2023. gada iedzīvotāju iniciatīvas projekts līguma NR. Nr.06.21/3.30.1.2/23/34

Foto no Mazsalacas pilsētas un Ramatas pagasta bibliotēkas pasākumiem.